CBF-cijfers 2008: inkomsten en kosten stabiliseren, bestedingen stijgen

3 december 2009, 08:59
Donderdag 3 december publiceert het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) de financiële cijfers van 836 fondsenwervende instellingen over 2008. Belangrijkste conclusie: het totale resultaat viel tegen door de koersverliezen van enkele grote instellingen, maar de bestedingen namen toe: in totaal werd voor ruim €2,9 miljard besteed aan de doelstellingen: het hoogste bedrag in 10 jaar. De verwachting voor inkomsten in de komende jaren blijft echter onveranderlijk somber. De financiële crisis zal met een vertraging in de filantropie doorwerken.


De baten uit eigen fondsenwerving van goede doelen zijn in 2008 met 2,1% ten opzichte van 2007 gestegen tot een bedrag van 1,315 miljard euro, al betreft het minder geregistreerde instellingen dan het voorgaande jaar. De gemiddelde stijging over de afgelopen tien jaar bedroeg 6,4%.

 


Daarvan is 2,944 miljard door de fondsen besteed aan de doelstellingen: een stijging van 2,3% ten opzichte van 2007. "Verheugend", volgens het CBF, "omdat in 2007 de bestedingen aan de doelstellingen nog licht daalden met 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar."

 


De 10 grootste instellingen naar som van baten:

 


1.Leger des Heils (239 mio.);

 


2.Oxfam Novib (193 mio.)

 


3.Cordaid (171 mio.)

 


4.Artsen zonder Grenzen (128 mio.)

 


5.HIVOS (99 mio.)

 


6.KWF Kankerbestrijding ( 98 mio.)

 


7.Natuurmonumenten (84 mio.)

 


8.Rode Kruis (76 mio.)

 


9.Unicef (69 mio.)

 


10.Plan Nederland (61 mio.)

 


Top 10 collecten over 10 jaarsperiode:

 


1.KWF Kankerbestrijding

 


2.Nierstichting

 


3.Hartstichting

 


4.Reumafonds

 


5.Astma Fonds

 


6.Brandwonden Stichting

 


7.Rode Kruis

 


8.Cordaid

 


9.Diabetes Fonds

 


10.Jantje Beton

 


Top 10 mailingacties over 10-jaarsperiode:

 


1.Edukans

 


2.Nierstichting

 


3.Unicef

 


4.Parkinson Fonds

 


5.Leger des Heils

 


6.Kerk in Actie

 


7.Wereld Kanker Onderzoek Fonds

 


8.Zending zonder Grenzen

 


9.Zonnebloem

 


10.Dorcas Hulp

 


Top 10 nalatenschappen over 10-jaarsperiode:

 


1.KWF Kankerbestrijding

 


2.Rode Kruis

 


3.Hartstichting

 


4.Dierenbescherming

 


5.Cordaid

 


6.Leger des Heils

 


7.Artsen zonder Grenzen

 


8.Terre des Hommes

 


9.WNF

 


10.Unicef

 


Top 10 giften, schenkingen, donaties en contributies over 10-jaarsperiode:

 


1.KWF Kankerbestrijding

 


2.Plan Nederland

 


3.Unicef

 


4.WNF

 


5.Artsen zonder Grenzen

 


6.Oxfam Novib

 


7.Cordaid

 


8.Natuurmonumenten

 


9.Hartstichting

 


10.Rode Kruis

 


Top 10 baten uit acties van derden over 10-jaarsperiode:

 


1.Prins Bernhard Cultuurfonds

 


2.Artsen zonder Grenzen

 


3.WNF

 


4.Unicef

 


5.Oxfam Novib

 


6.Natuurmonumenten

 


7.VluchtelingenWerk Nederland

 


8.Rode Kruis

 


9.Amnesty International

 


10.Stichting Vluchteling

 


Top 10 subsidies overheden over 10-jaarsperiode:

 


1.Leger des Heils

 


2.Oxfam Novib

 


3.Cordaid

 


4.HIVOS

 


5.Natuurmonumenten

 


6.VluchtelingenWerk Nederland

 


7.Rode Kruis

 


8.Plan Nederland

 


9. ZOA Vluchtelingenzorg

 


10.Artsen zonder Grenzen

 


Top 10 baten uit beleggingen over 10-jaarsperiode:

 


1.KWF Kankerbestrijding

 


2.Ronald McDonald Kinderfonds

 


3.Kanker Instituut A. van Leeuwenhoek Ziekenhuis

 


4.Terre des Hommes

 


5.Astma Fonds

 


6.Leprastichting

 


7.Nierstichting

 


8.Rode Kruis

 


9.Plan Nederland

 


10.Greenpeace

 


 

gerelateerde items