Toon alles (1)

Britse denktank: ‘Big society heeft vrijwilligerssector verzwakt’

29 januari 2015, 04:00
Britse denktank: ‘Big society heeft vrijwilligerssector verzwakt’
Britse denktank: ‘Big society heeft vrijwilligerssector verzwakt’
Een rapport van de Britse denktank Civil Exchange wijst uit dat de Big Society-plannen van premier David Cameron zijn mislukt. Het heeft de vrijwilligerssector zelfs verzwakt in plaats van versterkt.

‘Alle plannen om de sector te versterken hebben een negatief effect gehad. ‘Grote delen van de sector worstelen nu met een inkomstenderving en lijken minder onafhankelijk te worden. De sector blijft daarentegen veerkrachtig en vindingrijk in het aangaan van deze uitdagingen, hoewel velen zullen zeggen dat dit ondanks de big society is, in plaats van dankzij’, aldus het rapport.

Minder gemeenschapsgevoel
Een andere negatieve uitkomst is dat er een daling is waar te nemen in het gemeenschapsgevoel, een toenemende kloof tussen arm en rijk, stedelijk en landelijk en noord en zuid. Het rapport geeft vier belangrijke redenen voor het mislukken van de Big Society. Ten eerste hebben grote particuliere bedrijven het meest van overheidsopdrachten voor dienstverlening geprofiteerd. Ook is er een gebrek aan verantwoording en transparantie in uitbestede diensten. Ten tweede is er weinig echte overdracht van de macht. De overheid en openbare diensten zijn nog steeds sterk gecentraliseerd en reactief van aard. Ten derde is men er niet in geslaagd de armste, meest achtergestelde gemeenschappen bij de Big Society te betrekken na grote bezuinigingen. En ten vierde heeft men de private sector niet kunnen mobiliseren om te werken voor het algemeen belang.

Maatschappelijk middenveld
Caroline Slocock (foto), directeur van Civil Exchange, zegt in het voorwoord van het rapport dat de volgende regering vijf dingen moet doen om de fouten van de huidige regeling te voorkomen: vervang de op concurrentie gebaseerde markt voor contracten; delegeer meer macht aan lokale initiatieven;  ondersteun waar het het meest nodig is, werk samen met het maatschappelijk middenveld en houd toezicht op een fundamentele verandering in de rol van het bedrijfsleven. ‘Een echte Big Society moet worden voortgezet met het maatschappelijk middenveld, een samenwerkingsverband waarin de staat processen vergemakkelijkt, maar niet dicteert en waarin iedereen, vooral degenen met de minste macht en invloed, is betrokken’, aldus Slocock.

Een woordvoerder van de regering meent dat het rapport geen getrouw beeld geeft van ‘de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt.’
gerelateerde items