Toon alles (4)

Directeur bij BOSK

30 juli 2018, 06:00
Directeur bij BOSK
Directeur bij BOSK
BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, zoekt een nieuwe directeur. De huidige directeur, Martijn Klem, is per augustus aangesteld als directeur van Revalidatie Nederland. Het betreft een parttimefunctie van 20 tot 28 uur per week.

De BOSK is een vereniging die mensen met een aangeboren lichamelijke handicap bij elkaar brengt en ervaringskennis deelt. Die kennis wordt gebruikt in onderzoek, ondersteuning en belangenbehartiging. Dit jaar splitst de BOSK zich in vier onafhankelijke verenigingen die voorlopig samen blijven werken en ondersteund blijven worden door één gezamenlijk bureau. De vier verenigingen zullen, net als de BOSK nu, zich met name inzetten voor mensen met cerebrale parese, spina bifida, schisis en ernstig meervoudige beperkingen.
 
De nieuwe directeur geeft leiding aan het bureau van waaruit diensten worden verleend aan de vier verenigingen. Dat bureau bestaat momenteel uit acht medewerkers. De directeur legt op basis van een samenwerkingsovereenkomst verantwoording af aan de besturen van de vier verenigingen. Daarnaast stelt hij of zij met het landelijk bureau de vier verenigingen in staat hun meerjarendoelstellingen op het gebied van communicatie, fondsenwerving, belangenbehartiging en verenigingsopbouw te formuleren en te behalen. Klik hier voor meer informatie over de functie.
 
Solliciteren
Hebt u interesse in deze functie, stuur dan uw motivatie met CV, gericht aan Wouter Bos (voorzitter bestuur BOSK), uiterlijk 2 september naar het secretariaat van de BOSK via info@bosk.nl. Graag onder vermelding van: Sollicitatie Directeur. De gesprekken zullen plaatsvinden in de tweede en derde week van september. Het is de bedoeling dat de nieuwe directeur start op uiterlijk 1 december. Meer informatie over de BOSK vindt u op de website van de BOSK, www.bosk.nl en vragen over de vacature kunt u richten aan info@bosk.nl.
 
gerelateerde items