Toon alles (2)

Marketing: zo ga je van nudging naar boosting

17 mei 2019, 12:55
Help mensen goede keuzes maken met boosting
Help mensen goede keuzes maken met boosting
Nudging is een bekend begrip in de marketingwereld, bijvoorbeeld om het geven voor goede doelen te stimuleren. Nu is er een nieuwe speler in het veld. Hoe werkt boosting, en wat kunnen we ermee? In Adformatie legt communicatiebureau Leau het uit.
 
Een veelgebruikte beïnvloedingstactiek is nudging. Nudges zijn subtiele aanpassingen in de omgeving die mensen onbewust een zetje geven in een bepaalde richting, zonder dat keuzevrijheid wordt aangetast. De bedoeling is dat het effect van de nudge in het voordeel is van de consument; er mag geen misbruik worden gemaakt. Hat kan bijvoorbeeld worden ingezet om gelddonaties aan goede doelen te doen toenemen.

Maak plaats voor boosting!

Boosting is bedoeld voor hetzelfde soort gedrag als nudging, namelijk gedrag dat in het voordeel is van de consument. Wanneer de nudge in kwestie wordt weggehaald, keert het oude ‘slechte’ gedrag vaak weer terug. Daarom is het doel van boosting om mensen bewust te maken van het probleem, door ze kennis en tools aan te bieden. Op die manier kunnen ze zelf actief goede keuzes maken. Dit wordt bijvoorbeeld ook gedaan door een nieuwe vaardigheid aan te leren, of door een bestaande te verbeteren. Wanneer dan de interventie wordt weggehaald, blijft het gedrag (veelal) bestaan. Bij nudging probeer je dus verkeerd gedrag daar en dan te ‘repareren’, terwijl je bij boosting de vaardigheden verbetert zodat niet alleen daar en dan, maar ook in vergelijkbare situaties de juiste keuzes bewust gemaakt kunnen worden.

Hoe gebruik je boosting?

Er zijn verschillende manieren waarop je boosting kunt inzetten, maar welke het meest geschikt is, hangt natuurlijk af van je doelgroep en gewenst doelgedrag. De techniek komt vooral tot z’n recht wanneer er zware consequenties zijn verbonden aan bepaalde keuzes. Bijvoorbeeld in medische situaties of bij leningen helpt het dan om de verschillende keuzes grafisch weer te geven, zoals in een beslisboom. Hierdoor word je op een toegankelijke manier geïnformeerd, zodat je zelf je eigen onderbouwde keuze kunt maken.
 
Naast het geven van meer inzicht kan het ook helpen om het vertrouwen in het eigen kunnen te versterken. Wanneer mensen zekerder zijn dat ze een bepaalde keuze kúnnen maken, is de kans dat ze het doen groter. Dit kun je onder andere bereiken met behulp van een stappenplan. Gedrag dat misschien eerst complex lijkt leg je in makkelijke stappen uit, zodat iedereen het kan uitvoeren. Ook het toepassen van een implementatie-intentie helpt om zelfvertrouwen te versterken. Dit is een makkelijke én effectieve interventie om mensen bepaald gedrag te laten vertonen. Hierbij koppel je nieuw gedrag aan een oude gewoonte, waardoor het makkelijker is om aan te leren. Bijvoorbeeld: wanneer ik naar de supermarkt ga (oude gewoonte), ga ik er joggend naartoe (nieuw gedrag).

Boosting én nudging

Als je met je campagne iemands vaardigheden kunt verbeteren, kennis kunt bijbrengen of onzekerheid kunt wegnemen, heb je dus meer kans dat men van je product gebruik wil maken of bepaald gedrag (blijvend) gaat vertonen. Maar is nudging dan helemaal afgeschreven? Juist niet! De combinatie van nudging en boosting is veelbelovend. Ze kunnen elkaar namelijk goed aanvullen. Nudging geeft een duwtje in de goede richting, maar veroorzaakt geen blijvende verandering. Boosting kan dit wél, maar het is geen garantie dat het gedrag ook echt in praktijk wordt gebracht. Je zou nudging bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een duwtje te geven naar het lezen van je boosting informatie. Er is echter geen one size fits all. Het is continu zoeken naar de beste oplossing voor je doelgedrag.

(Bron: Leau in Adformatie)

Lees hier het volledige artikel

Lees hier een vorig artikel uit De Dikke Blauwe over nudging
 
 
gerelateerde items