Bijna helft major donors zegt minder te gaan geven…

10 september 2014, 04:00
Bijna helft major donors zegt minder te gaan geven…
Bijna helft major donors zegt minder te gaan geven…
De onderzoekers hebben de respondenten ook gevraagd naar de omvang van hun toekomstige donaties. De uitkomst levert een minder positief beeld op dan in het laatste Geven In Nederland-onderzoek (2013): 40 procent verwacht minder te gaan geven.

Wankele basis
De onderzoekers constateren: ‘Ook het feit dat 86 procent aangeeft dat er geen enkele koppeling bestaat tussen het geven aan maatschappelijke doeleinden en de hoogte van het vermogen, laat de maatschap­ pelijke ontvangers in onzekerheid. Voor maatschappelijke organisaties, die voor hun financiering aangewezen zijn op giften, vormen deze indicaties een vrij wankele basis voor een stabiele bedrijfsvoering.’

Economisch dal
Deze gegevens staan in contrast met het beeld dat in Geven in Nederland wordt geschetst. De onderzoekers: ‘Weliswaar is het totaal in Nederland in 2011 gedoneerde bedrag van 4,25 miljard euro lager dan de 4,7 miljard van de peiling uit 2009, maar de vrijgevigheid onder vermogenden is in dezelfde periode juist toegenomen. Het gemiddeld gedoneerd bedrag op jaarbasis nam toe en dat gold ook voor de mediaan. Een verklarende factor zou mogelijk de tijd kunnen zijn. In de periode tussen de metingen uit 2011 en 2014 is Nederland economisch door een dal gegaan, wordt er gesproken over lastenverzwaring en zijn de economische verwachtingen van consumenten en ondernemers ronduit somber geweest. Dat kan zijn invloed hebben gehad op de vooruitzichten van de respondenten in deze enquête.’
gerelateerde items