Toon alles (3)

Bestuurslid

20 september 2019, 05:00
Bestuurslid
Bestuurslid
Functie:               Bestuurslid
Organisatie:       Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen - Juconi
Aantal uren:       4 uur per maand
Locatie:                Den Haag
Vervaldatum:     30-11-2019

Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen – JUCONI zet zich al sinds 1995 in om straat- en zwerfkinderen in Zuid-Amerika van het hopeloze leven op straat te bevrijden. Dit doet zij door fondsen te werven, waarmee projecten die deze kinderen in onderdak, voeding, kleding en onderwijs voorzien worden ondersteund. Ook worden projecten die de kinderen en hun gezinnen begeleiden in het (re)socialisatieproces gefinancierd. Juconi staat voor Junto con los niños wat ‘samen met de kinderen’ betekent. Wij zetten ons in voor kinderen die op straat leven in Latijns-Amerika. Juconi Nederland richt zich met name op Colombia in de regio Palmira Valle, waar wij zorg dragen voor de exploitatie van het Corjuconi-tehuis, maar ondersteunt ook projecten in Ecuador en Mexico. De activiteiten van Juconi worden door betrokken bestuursleden aangestuurd en uitgevoerd door twee bureaumedewerkers, met ondersteuning vanuit een bevriende organisatie. Het bestuur van Juconi is dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid ter versterking van het huidige bestuur.

Doelstelling van het bestuur

Het bestuur wil de kinderen door opvang (onderdak, verzorging, scholing en medische zorg) aantonen dat het leven meer kan inhouden en ze vervolgens op weg helpen om in de wereld een normaal bestaan te leiden. Verder wil Juconi de Nederlandse bevolking bewustmaken van de problematiek van de straatkinderen en geven wij informatie over het werk van de stichting in het algemeen en het werk in Colombia in het bijzonder. Voor een belangrijk deel geven wij voorlichting door middel van het verspreiden van o.a. nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie via social media en digitale wegen en het voeren van persoonlijke gesprekken. Zo nu en dan is Juconi tijdens evenementen aanwezig om aandacht te vragen voor de problemen van deze groep.

Kernactiviteiten van het bestuur

• Uitzetten van beleid en bepalen van de (fondsenwervings-)strategie
• Verantwoordelijk voor (het fiatteren van) bestedingen
• Toezicht houden op de activiteiten van de stichting.
• Fungeren als klankbord voor de bureaumedewerker t.a.v. uitvoering van het beleid
• Extern verantwoorden van de activiteiten van het fonds

Profiel

Voor de continuïteit van de stichting en haar liefdadigheidswerk, zoeken wij vrijwilligers die zich kandidaat willen stellen. Profiel bestuurslid Als bestuurslid heb je een frisse, progressieve blik op fondsenwerving en besturen in het algemeen. We zoeken voor onze stichting een algemeen bestuurslid dat:
  • beschikt over organisatorische, zakelijke en/of bestuurlijke kwaliteiten en communicatief vaardig is
  • gemiddeld ongeveer 4 uur per maand beschikbaar heeft
  • een relevant netwerk heeft en dat actief in wil zetten voor de stichting
  • bereid en in staat is om samen met de andere bestuursleden en de bureaumedewerker na te denken over het beleid en de strategie
  • bereid is om zo vaak als nodig, maar minstens 3 keer per jaar te vergaderen
  • in een straal van 40 km rondom Den Haag woont

Kennis op financieel-economisch of juridisch gebied, en/of op het gebied van marketing en/of P.R. is zeker een pluspunt.

Wat bieden wij?

De mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen, een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie en een vergoeding van gemaakte kosten.

De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals 5 jaar te verlengen.

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie over de stichting op www.juconi.nl of neem contact op met Annik Wierenga (annik@juconi.nl of 070-3655650).

Reageren?

Voel je je aangesproken door bovenstaande en ben je bereid om je in te zetten voor een beter leven van straat- en zwerfkinderen in Latijns-Amerika? Stuur je CV en motivatie dan naar: annik@juconi.nl

Onbezoldigd
 

Ook een vacature plaatsen? Klik hier
 
gerelateerde items