Toon alles (3)

Bestuursleden

2 oktober 2019, 05:00
Bestuursleden
Bestuursleden
Functie:               Bestuurslid
Organisatie:       Stichting Musea Zutphen
Aantal uren:       Niet benoemd
Locatie:                Zutphen
Vervaldatum:     17-10-2019

Stichting Musea Zutphen exploiteert het Stedelijk Museum Zutphen, een cultuurhistorisch museum dat de geschiedenis van de stad Zutphen en omgeving treffend in beeld brengt en Museum Henriette Polak, hét museum voor modern-klassieke schilder- en beeldhouwkunst in Nederland. Beide musea zijn gevestigd in het historische hart van Hanzestad Zutphen in het 17e-eeuwse stadspaleis Hof van Heeckeren aan het ’s Gravenhof. De organisatie telt twaalf betaalde medewerkers en zo’n honderd vrijwilligers. De Musea Zutphen ontvangen jaarlijks meer dan 60.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.
 
In 2016 heeft de gemeenteraad van Zutphen het principebesluit genomen om de Musea Zutphen extern te verzelfstandigen. In januari 2017 is gestart met een stichting in oprichting met een daarbij behorend bestuur. Sinds 1 januari 2018 is de verzelfstandiging een feit.

Bestuursmodel

Stichting Musea Zutphen werkt met een bestuursmodel met een eindverantwoordelijk bestuur en een directeur die als boegbeeld van de musea het artistieke en zakelijke beleid ontwikkelt, voorbereidt en uitvoert en daartoe de werkorganisatie aanstuurt. De verhouding tussen bestuur en directeur is vastgelegd in het directiereglement. Bij de uitvoering van de bestuurstaak wordt de Code Culturele Governance gevolgd. Er wordt bij de samenstelling van het bestuur gestreefd naar diversiteit in navolging van de Code Culturele Diversiteit. Het bestuur vergadert gemiddeld tien keer per jaar of zo vaak als nodig.
 
De opstart is achter de rug en voor de volgende organisatiefase zoekt het stichtingsbestuur drie nieuwe

Bestuursleden

 
Het gaat daarbij om een secretaris en twee algemene bestuursleden.
 
Gezocht wordt naar personen met de volgende (combinatie van) profielen:
 
  •     Bekendheid en/of affiniteit hebben met ontwikkelingen binnen de cultuur- en erfgoedsector en op het gebied van cultureel ondernemerschap.
  •     Krachtige persoonlijkheden die bekend zijn met besturen en de rolverdeling die bij het door ons gehanteerde besturingsmodel hoort.
  •     Kunnen bijdragen aan collegialiteit van bestuur met daarbij een vleugje relativerende humor.
  •     Voldoende tijd hebben om bestuurlijke inzet te leveren voor de bestuursvergaderingen, de acties die hieruit voortvloeien en aanwezigheid bij voor de Musea Zutphen belangrijke momenten.
  •     Inwoner zijn van of duidelijke binding hebben met Zutphen of de regio.
  •     De gezochte secretaris is een procesmanager met een vaardige pen. Opgedane ervaring in een vergelijkbaar bestuur is daarbij een pre.
  •     In het profiel van de twee algemene bestuursleden komt kennis van en actuele ervaring met de culturele-museale sector en/of met een brede juridische achtergrond voor. Daarbij zijn relevante en inzetbare netwerken in een of meer van de volgende sectoren voor ons van belang: de cultuur-, onderwijs- en/of fondsensector en het bedrijfsleven. 

Wat bieden wij?

De bestuursleden ontvangen een vaste vrijwilligersvergoeding per bestuursvergadering.

Geïnteresseerd?

Mail dan uw motivatie en CV uiterlijk 17 oktober 2019 naar de heer T.M. van Beurden, voorzitter van het bestuur: tomvanbeurden@museazutphen.nl. Voor nadere informatie is hij bereikbaar via zijn mailadres of zijn telefoonnummer: 06-45 66 48 50. Algemene informatie over de Musea Zutphen vindt u op de website.
 
De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 29 oktober 2019, het tweede gesprek op maandag 4 november 2019. Op beide data worden de gesprekken vanaf 16.30 uur ingepland.
 
 
Ook een vacature plaatsen: Klik hier
 
 
gerelateerde items