Toon alles (4)

Bellen met Peter Schoof

29 november 2007, 08:59
In de zaterdageditie van NRC lagen afgelopen week de partnerships van een aantal gezondheidsfondsen met voedingsmiddelenfabrikanten onder vuur. Het stempel van goedkeuring op een kuipje margarine of flesje Spa is misleidend, zo stellen de critici. FM vroeg Peter Schoof, directeur van de Hersenstichting, om een reactie. "We hebben ons vooraf op mogelijke kritiek geprepareerd."


Wat vind u van de kritiek die door wetenschappers op de samenwerking van de Hersenstichting met Blue Band (Unilever) wordt geleverd?

 


Schoof: "Hoogleraar Voeding en Gezondheid Frans Kok stelt in het artikel onder andere dat we de consument misleiden. Hij verwijt ons dat die consument door het logo van de Hersenstichting op Blue Band Idee! denkt dat hij slimmer wordt. Wellicht, maar de claim van het product is dat het bouwstoffen bevat voor de hersenen, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met calcium en botten. De Hersenstichting profileert zich niet als een organisatie die ervoor zorgt dat mensen slimmer worden. Wij doen onderzoek naar en geven voorlichting over preventie en hersenziekten.

 


Vreest u niet zoals in het geval van de Hartstichting ingehaald te worden door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, waardoor u plotsklaps onder vuur kunt komen te liggen?

 


Schoof: "We zijn niet over één nacht ijs gegaan. De claim dat ALA, DHA en B12 vitaminen belangrijke voedingsstoffen voor de hersenen zijn is al jaren bekend, onder wetenschappers bestaat hier consensus over. Deze stoffen komen van nature in vette vis voor. Vandaar dat we in het verleden campagne hebben gevoerd voor het eten van vette vis. Maar de realiteit is: kinderen eten niet graag vette vis als makreel en haring. Nu is er een product waarin deze voor hersenen nuttige stoffen uit vette vis zijn gestopt. Het is dan geen gekke gedachte om aan te geven dat we als Hersenstichting de consumptie van dit product aanbevelen."

 


Wat hoopt de Hersenstichting te winnen? Is het ultieme doel donateurswinst?

 


Schoof: "Dat is niet het uitgangspunt. Een eventuele groei van het aantal donateurs en de relatie met Blue Band Idee! is moeilijk in cijfers uit te drukken. Wel proberen we natuurlijk meer aandacht te krijgen voor ons werk. Wat ons betreft wordt er veel te weinig onderzoek verricht naar hersenziekten als bijvoorbeeld dementie en hersenletsel. Hoe bekender onze naam, des te eenvoudiger het wordt om onze doelstellingen te realiseren. Daarnaast heeft Unilever een omvangrijk wetenschappelijk apparaat. Toegang tot deze deskundige wetenschappers is voor de Hersenstichting ook waardevol."

 


Is het een bewuste keuze geweest om in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nierstichting en de Hartstichting geen financiële banden aan te gaan met een fabrikant?

 


Schoof: "Inderdaad, na enig wikken en wegen is dat ons beleid geworden. Er is in dit opzicht weinig ervaring in de branche. Er zijn nu vier gezondheidsfondsen die dergelijke partnerships zijn aangegaan. Een echte blauwdruk ontbreekt. Natuurlijk hebben we hierover met collega-fondsen van gedachten gewisseld. Uiteindelijk hebben we gedacht dat niet het financiële aspect maar de lange termijndoelstelling moet overheersen."

 


Nog nuttige tips voor andere gezondheidsfondsen die vlassen op partnerships met de voedingsindustrie?

 


Schoof: "Zorg voor een zeer grondige voorbereiding. Wij hebben al in een vroeg stadium onderkend dat kritiek als die in NRC tot de mogelijkheden behoorde, en ons daar vooraf op geprepareerd. Daarnaast hebben we al onze stakeholders geïnformeerd. Met Unilever gaan we in de loop van volgend jaar evalueren of we onze doelstellingen hebben behaald en of het zinvol is om samen op te blijven trekken."

 


Zie ook: www.hersenstichting.nl  

gerelateerde items