Toon alles (1)
Hans Hulst

Bellen met Dirk van de Wijngaard (People's Trust)

28 augustus 2008, 08:59
Een week terug maakte het CBF bekend dat het keurmerk van Stichting People's Trust Nederland is ingetrokken. Reden: men wilde niet meewerken aan een hertoetsing. FM vroeg voorzitter Dirk van de Wijngaard om een reactie. Hij stelt dat zijn stichting zelf het keurmerk heeft opgezegd, omdat het CBF niet publiek wilde maken dat er geen fraude was gepleegd bij People's Trust. "We hebben veel imagoschade geleden."


Wat is uw eerste reactie op het afpakken van het keurmerk?

 


Van de Wijngaard: "Het keurmerk is ons niet afgenomen, wij hebben het opgezegd. Wij lazen in het Leids Dagblad dat er sprake was van een niet geplande controle van het CBF. Vervolgens heb ik contact opgenomen en bleek dat daarmee bedoeld werd dat wij werden uitgenodigd voor een gesprek. Ik ben daar samen met voormalig voorzitter T. Hoogeboom naartoe gegaan. Ten aanzien van twee bedragen was er het vermoeden van fraude. Dat heb ik met het overleggen van twee betalingsbewijzen kunnen weerleggen. Het CBF stelde toen dat van fraude inderdaad geen sprake was. Ik heb vervolgens gezegd: wees een vent en publiceer dat er bij People's Trust geen fraude is gepleegd. Dat werd geweigerd. Adjunct-directeur Adrie de Kluijver stelde dat er geen fraude was en voor het CBF dus geen aanleiding om iets te doen. Vervolgens hebben we als bestuur per aangetekende brief het keurmerk opgezegd."

 


Het CBF rept over een hertoetsing waar u niet aan wilde meewerken.

 


Van de Wijngaard: "Dat kwam daarna. Het CBF stelde dat wij het keurmerk niet konden opzeggen, dat wij nog minstens zes maanden aan boord moesten blijven. Toen kwam de hertoetsing uit de hoge hoed. Daar wilden wij niet aan meewerken, we hadden het keurmerk immers opgezegd. Bovendien hadden we hiervoor nog eens 2690 euro moeten betalen. Een gotspe."

 


Veel goede doelen vinden dat het keurmerk meerwaarde heeft, met name in de communicatie naar donateurs. Het keurmerk straalt betrouwbaarheid uit.

 


Van de Wijngaard: "Wij hebben alleen maar hoofdpijn gehad van het CBF. Er valt ook heel wat op af te dingen. In het buitenland controleren ze niets. Hier geven veel organisaties hun geld uit. Bijna alle Nederlanders denken dat het CBF een overheidsorganisatie is die bestedingen controleert. Maar het CBF is gewoon een stichting die leeft van bijdragen vanuit de sector. Wat deze zaak betreft: we hebben veel imagoschade geleden. Zo heeft ambassadrice Jolanthe Cabau van Kasbergen zich teruggetrokken, op basis van het feit dat zij fraude vermoedde. Ik heb haar gedagvaard. Vanmiddag dient deze zaak voor de rechter. Ik wil graag weten op basis waarvan zie hiertoe is gekomen."

 


Wilt u compensatie voor de volgens u geleden schade?

 


Van de Wijngaard: "Nee, ik wil het anders gaan aanpakken. Ik hoop met een aantal andere stichtingen een petitie aan te bieden aan minister van Justitie Hirsch Ballin. Wat ik graag zou zien is dat er in de sector een echt onafhankelijke organisatie komt, die zowel in binnen- als buitenland bestedingen controleert."

 


Zie ook: www.peoplestrust.nl  

gerelateerde items