Bellen met... Martijn van Dam

30 maart 2006, 08:59

Het is niet alles goud wat er blinkt in de telemarketing, zo bleek uit een recente uitzending van consumentenmagazine Kassa. Een aanzienlijk deel van de telemarketingbedrijven was bereid om te gaan bellen met ongecontroleerde bestanden. PvdA-kamerlid Martijn van Dam wil niet langer wachten op zelfregulering van de branche. Hij komt nog voor de zomer met een wetswijziging. Wat gaat dat betekenen voor fondsenwervend Nederland? “Ik ben een groot voorstander van een onderscheid tussen commercieel en ideëel.”

Wat komt er in de wetswijziging te staan?

Van Dam: “Twee dingen vind ik belangrijk. Eerste punt is dat ik verplicht wil stellen dat telemarketeers gebruik maken van een register als Infofilter, dat consumenten de mogelijkheid biedt om aan te geven dat ze niet meer ongevraagd gebeld willen worden door commerciële partijen. Het blijkt echter dat bij 15% van alle telefoontjes die gepleegd worden Infofilter niet is geraadpleegd. In eerste instantie heeft de sector aangegeven hier zelf iets aan te willen gaan doen. Ik geloof echter niet zo in het zelfreinigende vermogen van de branche. Ik denk dat het in het belang van zowel consument als branche is dat de politiek dit nu oppakt.”

Voorziet de Telecommunicatiewet al niet in mogelijkheden om bedrijven die consumenten bellen, wanneer deze hebben aangegeven daar geen prijs op te stellen, op de vingers te tikken?

Van Dam: “Dat klopt. Voor sms en e-mailmarketing is er een opt-in regime. Mensen mogen alleen boodschappen ontvangen na aanmelding. Daarnaast is in artikel 11.7 van de Telecomwet met betrekking tot marketing per post en telefoon een opt-out bepaling opgenomen. Dit houdt in dat mensen die zich afmelden gevrijwaard moeten blijven van commerciële boodschappen. Op overtreding hiervan staan boetes tot 450.000 euro of maximaal 10% van de omzet van de overtreder. Probleem is dat de wetgever heeft vastgesteld dat deze bepaling alleen opgeld doet indien bij het betreffende individuele bedrijf is afgemeld. Een algemene afmelding bijvoorbeeld bij Infofilter volstaat dus niet. De Opta, die de naleving van de wet controleert, moest deze interpretatie wel overnemen waardoor de wet in dit opzicht eigenlijk tandeloos bleek. Daar wil ik een eind aan maken.”

Verplicht gebruik van een centraal afmeldregister wordt dus een van de twee hoekstenen van de wetswijziging. Wat is de tweede peiler onder uw wetswijziging?

Van Dam: “De PvdA vindt het belangrijk dat het consumenten makkelijk wordt gemaakt om zichzelf te beschermen. Er is een deel van de bevolking dat er moeite mee heeft om op internet formulieren te gaan invullen op de site van Infofilter. Voor die mensen wordt een bepaling opgenomen waarin staat dat je tijdens een telefoontje door een telemarketeer kenbaar kunt maken dat je in het register wilt worden opgenomen. De betreffende organisatie moet daar dan ook zelf zorg voor dragen.”

Wat betekent dit voor fondsenwervende instellingen, die relatief veel gebruik maken van telemarketing? Worden die over één kam geschoren met aanbieders van allerlei commerciële diensten?

Van Dam: “De mogelijkheden om in Infofilter aan te geven van welke aanbieders aanbiedingen welkom zijn, zijn op dit moment nog beperkt. Ik ben een groot voorstander van een onderscheid tussen commercieel en ideëel. Ik zou dus willen zeggen: specifeer het register zodanig dat je kunt zeggen, ik wil wel gebeld worden door goede doelen of banken, maar niet door mobiele telecomaanbieders.”

Wanneer kunnen we deze wetswijziging verwachten?

Van Dam: “Ik ben op dit moment met de wetswijziging bezig. Als alles goed gaat zal de wijziging nog voor de zomer naar de Raad van State gaan. Daarna zal het nog ongeveer drie maanden duren voordat de Tweede Kamer zich over het voorstel buigt.”

gerelateerde items