Bellen met Ewout Irrgang

8 november 2007, 08:59
Ontwikkelingshulp kan en moet anders, vindt de SP. De partij komt met meer dan zestig voorstellen, die onlangs zijn voorgelegd aan minister Koenders. Een daarvan behelst de verbouw van het medefinancieringsstelsel. FM belde met SP-kamerlid Ewout Irrgang. "Het is niet zinvol om fondsen met elkaar te laten concurreren."


Wat schort er aan de medefinanciering?

 


Irrgang: "De vorige minister - Van Ardenne - heeft het medefinancieringsstelsel in haar huidige vorm geïntroduceerd. Onderdeel daarvan is dat fondsen 25% van hun begroting uit private bronnen moeten ophalen. Daar gaat een verkeerd signaal vanuit. Niet de organisaties die goed zijn in het verlenen van ontwikkelingshulp komen nu in aanmerking voor overheidssubsidie, maar organisaties die veel energie, tijd en geld in pr stoppen."

 


Wilt u de medefinanciering dan maar helemaal afschaffen?

 


Irrgang: "Nee, wij zijn niet tegen medefinanciering. Onze kritiek richt zich op het medefinancieringsstelsel, dat overigens nog betrekkelijk jong is. Het is niet zinvol om fondsen op deze manier met elkaar te laten concurreren op de fondsenwervingmarkt. Wat ons betreft wordt de marktwerking beëindigd. Het geld dat uitgegeven wordt aan fondsenwerving kan beter aan ontwikkelingshulp worden besteed."


De SP is een oppositiepartij. Hoe gaat u ‘inbreken' bij de coalitiepartners?

 


Irrgang: "We hebben onze notitie ‘Een betere wereld begint nu' een paar dagen terug aangeboden aan minister Koenders. In de notitie staan 65 concrete voorstellen, ook over het richten van hulp op de echt armste landen en het stoppen van Europese ontwikkelingshulp. De minister heeft beloofd donderdag met een inhoudelijke reactie op onze voorstellen te komen."

 


Download ‘Een betere wereld begint nu'

gerelateerde items