'Bedrijfsdonatie belangrijk voor grote goede doelen'

1 oktober 2018, 07:00
'Bedrijfsdonatie belangrijk voor grote goede doelen'
'Bedrijfsdonatie belangrijk voor grote goede doelen'
Donaties uit het bedrijfsleven blijken als inkomstenbron belangrijker voor grote goede doelen dan collectes. Vorig jaar ontvingen de 25 grootste goede doelen bijna 33 miljoen euro vanuit het bedrijfsleven. Het is voor het eerst dat goede doelen informatie over donaties van bedrijven openbaar maken. De 33 miljoen is overigens slechts een minieme fractie van de totale bijdrage van het bedrijfsleven aan filantropie: ruim twee miljard euro. 
 
Ongeveer 4,5 procent van alle donaties aan goede doelen is afkomstig van het bedrijfsleven: dat zou blijken uit onderzoek van de Volkskrant. Nominaal gaat het om een kleine 33 miljoen euro. Opvallend is dat de onderzochte goede doelen daarmee meer inkomsten genereren dan vanuit bijvoorbeeld collectes. Die opbrengsten komen de laatste jaren niet verder dan zo’n 3 procent van hun donaties.

Geven in Nederland

De getallen uit het Volkskrant-onderzoek verdienen enige toelichting omdat ze alleen betrekking hebben op de grootste goede doelen in Nederland. Extrapolatie van de gegevens op de gehele populatie van goede doelen lijkt methodologisch onverantwoord. Bovendien is het aandeel van bedrijven aan de Nederlandse filantropie heel wat groter en breder dan donaties aan goede doelen. In het meest recente onderzoek Geven in Nederland (over het donatiejaar 2015), wordt duidelijk dat het bedrijfsleven ten minste 2 miljard euro bijdroeg door zowel giften als sponsoring aan een groot aantal doelen. Bedrijven maken in het algemeen zelf weinig onderscheid tussen donaties (zonder tegenprestatie) en sponsoring (met een tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van publiciteit).

Woord en Daad

De meeste donaties uit het bedrijfsleven gingen naar de Stichting Woord en Daad. De stichting ontving vorig jaar 5,1 miljoen euro, vooral van christelijke ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Op plek twee en drie van grote ontvangers staan KWF Kankerbestrijding en Unicef met beide ongeveer 4,9 miljoen euro. De 25 onderzochte goede doelen ontvingen overigens vorig jaar 2,6 procent minder geld van bedrijven dan het jaar ervoor.
Het is dit jaar voor het eerst dat goede doelen informatie over donaties van bedrijven openbaar maken. Een nieuwe richtlijn uit de ‘Erkenningsregeling voor goede doelen’ verplicht goede doelen om inkomsten van bedrijven apart in hun jaarverslag te vermelden. 

Nauwe samenwerking

Projectleider Jacob Jan Vreugdenhil van Woord en Daad verklaart in de Volkskrant: ‘Binnen ons klantenbestand vormen bedrijven al langer een belangrijke groep die we actief benaderen.’ Woord en Daad werkt sinds tweeënhalf jaar volledig projectmatig - zonder afdelingen. Volgens Vreugdenhil kunnen ze nu sneller beslissingen nemen: ‘Individuele projectleiders stellen hun team samen en ondernemers maken daar direct deel van uit. Zo’n nauwe samenwerking wordt door bedrijven erg gewaardeerd.’

►Bronnen: De Volkskrant, Geven in Nederland 2017
gerelateerde items