Balkenende benoemt vijf thema’s Maatschappelijke Alliantie

25 juni 2015, 04:00
Balkenende benoemt vijf thema’s Maatschappelijke Alliantie
Balkenende benoemt vijf thema’s Maatschappelijke Alliantie
‘Migratie, cultureel erfgoed, gezond en veilig opgroeien, gezond ouder worden en de circulaire economie’: dit zijn de vijf concrete thema’s die de Maatschappelijke Alliantie de komende tijd concreet gaat aanpakken door bundeling van krachten van overheid, bedrijfsleven en filantropie. De thema’s werden genoemd door de bestuursvoorzitter van de nieuwe stichting, Jan-Peter Balkenende, tijdens een exclusief interview met Filanthropium Journaal.

Verantwoordelijke samenleving
Voorafgaande aan de overhandiging van Filanthropiums nieuwe jaargids ‘De Dikke Blauwe.2’ vroeg hoofdredacteur Edwin Venema de oud-premier naar de concrete ambities van Maatschappelijke Alliantie Nederland. Balkenende benadrukte dat het sleutelwoord voor succes van de nieuwe Alliantie ‘samenwerking’ is: ‘Maar wel vanuit eigen kracht en met waardering voor elkaars sterkten. Ik geloof niet in een overheid die alles bepaalt; iedereen die mij kent, weet dat ik kies voor een verantwoordelijke samenleving.’

Voorzitterschap EU
Volgens Balkenende is de Maatschappelijke Alliantie Nederland een goed voorbeeld van het belang van brede samenwerking tussen alle maatschappelijke actoren: ‘Je ziet dat het belang van nationale staten afneemt. Veel problemen, zoals de ontwikkeling van de economie, werkgelegenheid en het migratievraagstuk, vragen om een gezamenlijke, internationale oplossing van overheden, bedrijven en civil society. Men spreekt in dit verband ook wel van de ‘triple helix’ of ‘the golden triangle’. Ik zou het interessant vinden als Nederland het voorzitterschap van de EU (begin 2016, red.) zou benutten om deze thema’s naar voren te brengen tegen de achtergrond van de genoemde krachtenbundeling.’

Vijf concrete thema’s
Gevraagd naar de concrete stappen die zijn nieuwe stichting moet zetten, antwoordde Balkenende: ‘We moeten eerst de rollen van eenieder goed definiëren; daarna de kernthema’s benoemen en daarna in thematische bijeenkomsten ze aanpakken. Als je dingen wilt veranderen, is het belangrijk dat je focus hebt.’ Balkenende noemde vijf concrete thema’s: migratie, cultureel erfgoed, veilig & gezond opgroeien, gezond ouder worden en de circulaire economie.

De oud-premier prees Steven van Eijck, die als programma-voorzitter in korte tijd een concept werkprogramma ontwikkelde, om zijn vermogen de verschillende partijen snel aan tafel te krijgen. Balkenende: ‘Nieuwe allianties zijn een buitengemeen interessant antwoord op de problemen van vandaag. Ze maken dat we anders tegen governance gaan aankijken. In die nieuwe vormen van samenwerking kan Maatschappelijke Alliantie Nederland een belangrijke rol vervullen’.

Wilt u het gehele interview van Filanthropium TV met Jan-Peter Balkenende zien, klik dan hier.
gerelateerde items