Toon alles (2)
Edwin Venema

Babyboomers centraal in nieuwe collectieve nalaten-campagne

14 december 2016, 16:15
Een groot aantal goededoelenorganisaties wil een gemeenschappelijk 'babyboomer-campagne' gaan voeren om het opnemen van een goed doel in een testament te stimuleren. Voor de campagne is mimimaal drie jaar uitgetrokken. Er hebben zich inmiddels al zo'n zeventig doelen aangemeld.
 
De opzet van de campagne is mede geïnspireerd door de zeer succesvolle, Engelse ‘Remember a charity-campagne'. De campagne - die zich vooral richt op ‘babyboomers’ - wil in eerste instantie het geven aan een goed doel als onderdeel van de nalatenschap bespreekbaar maken. Aansluiting bij de campagne staat (alleen) open voor door het CBF erkende organisaties. Meer dan zeventig organisaties hebben al toegezegd te willen deelnemen.

Babyboomers

Het idee voor een focus op babyboomers komt niet uit de lucht vallen. Uit een recent nalatenschapsonderzoek in Nederland komt naar voren dat vooral kinderloze babyboomers in ons land open staan voor het idee van geven aan goede doelen via het testament. Omdat het maken van een testament in Nederland meestal vrij laat in het leven plaats vindt, zouden nalatenschapswervers zich nu al moeten richten op deze groep over het maken van een testament, aldus de onderzoekers. Communicatie met babyboomers zou zich moeten focussen op algemene communicatie over het nalaten aan goede doelen, om zo het idee voor later te laten groeien, aldus Legacy Monitor Netherlands.

Analyse en voorspelling

Legacy Monitor Netherlands is een project van het Britse onderzoeksinstituut Legacy Forsight in samenwerking met DDB Expert Nalaten Arjen van Ketel dat het schenken via het testament onderzoekt, analyseert en een voorspelling geeft. Dit jaar is voor het eerst het gedrag en de houding van Nederlanders ten opzichte van testamenten in relatie tot goede doelen onderzocht in opdracht van elf goede doelen. Gedetailleerde benchmarkinformatie over aantal, omvang, aard en bron van nalatenschappen is alleen voor deze deelnemende organisaties beschikbaar, maar een aantal grote trends wordt  gedeeld met de sector.

Gemiddeld 1,6% groei per jaar

Arjen van Ketel, adviseur in werving van nalatenschappen en DDB-Expert op dit terrein: 'Nalatenschappen zijn een substantiële bron van inkomsten voor de grote Nederlandse goede doelen.  In 2014 ontvingen de honderd grootste nalatenschappenontvangers samen 250 miljoen euro uit testamenten. Dat staat voor 23% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving en voor 9% als we ook overheidsbijdragen, sponsoring en bijdragen van loterijen meerekenen. In de laatste 15 jaar zagen de top-100 organisaties hun inkomsten uit nalatenschappen groeien met een gemiddeld van 1,6% per jaar. De jaarlijkse groeicijfers varieerden echter sterk; omhoog in periodes van economische groei en omlaag tijdens recessies.'
gerelateerde items