ASN Bank start nieuwe samenwerking met maatschappelijke partners

4 februari 2018, 08:00
Fair Wear Foundation gaat met ASN Bank samenwerken om leefbaar loon in de kledingindustrie te bevorderen.
Fair Wear Foundation gaat met ASN Bank samenwerken om leefbaar loon in de kledingindustrie te bevorderen.
ASN Bank werkt vanaf dit jaar samen met enkele nieuwe maatschappelijke partners: Fair Wear Foundation, Stichting De Noordzee en WakaWaka Foundation. De bank zet de samenwerking met Natuur & Milieu, Urgenda, Amnesty International, War Child en Nationaal Fonds Kinderhulp de komende jaren voort. De partners worden verbonden aan de drie pijlers van het duurzaamheidsbeleid: mensenrechten, biodiversiteit en klimaat en de drie daarvan afgeleide langetermijndoelen.
 
Met de partners werkt ASN Bank zowel inhoudelijk als financieel samen. De financiële bijdrage is gekoppeld aan twee producten: ASN Ideaalsparen en de ASN Creditcard. ASN Bank steunt - namens de klanten met deze producten - de projecten van de maatschappelijke partners.
 
Mensenrechten
Het langetermijndoel van de pijler Mensenrechten is ‘In 2030 betalen alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon.’ Daarvoor werkt de bank samen met Fair Wear Foundation (FWF) en Amnesty International. FWF gaat met ASN Bank samenwerken om leefbaar loon in de kledingindustrie te bevorderen. Amnesty International gaat met het project Masterclasses mensenrechten voor HBO- en universitaire studenten mensenrechten in Nederland een stevig fundament geven.
 
Biodiversiteit
Het langetermijntoel van Biodiversiteit is ‘Alle financieringen en beleggingen van ASN Bank veroorzaken in 2030 netto geen verlies van biodiversiteit.’ De bank werkt daarvoor samen met Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. Met Natuur & Milieu wil ASN samen met de Nederlandse waterschappen de verduurzaming van het waterbeheer versnellen. Daarnaast willen de partners met Stichting De Noordzee de natuur bij elk windmolenpark op zee versterken door kunstriffen te plaatsen.
 
Klimaat
Voor de pijler Klimaat is het langetermijndoel: ‘Alle financieringen en beleggingen van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen zijn in 2030 volledig netto klimaatpositief.’ Hiervoor werkt de bank samen met Urgenda en de WakaWaka Foundation. Urgenda heeft het project Bedrijven klimaatneutraal met koplopers in het bedrijfsleven. Daaraan worden nu bedrijven uit het ASN Beleggingsuniversum toegevoegd. WakaWaka steunt solar libraries voor scholen in Rwanda.
 
Overige samenwerkingspartners
Aan de spaarrekening voor kinderen, ASN Jeugdsparen, zijn ook twee partners gekoppeld: Nationaal Fonds Kinderhulp en Cordaid. War Child neemt per 2019 de plaats van Cordaid in. In de aanloop daarnaartoe blijft War Child in 2018 als bijzondere partner aan ASN Bank verbonden. ASN Bank blijft samenwerken met Oxfam-Novib voor het ASN-Novib Microkredietfonds en zet via de Volksbank tevens de samenwerking met Natuur & Milieu in het project Slimwoner/Duurzaam Wonen voort. Zij neemt afscheid van de partners KNGF Geleidehonden, Nationaal Ouderenfonds, Solidaridad, Plan Nederland en, op termijn, Cordaid.
 
gerelateerde items