Toon alles (3)

Ashoka Nederland: everyone a changemaker

13 april 2016, 18:00
Ashoka wil 'systemische' veranderingen
Ashoka wil 'systemische' veranderingen
Ashoka is niet van de bescheiden ambities. Niets minder dan een kanteling van de maatschappij heeft de netwerkorganisatie voor ogen. Het doet dat door changemakers te ondersteunen: mensen die echt grote veranderingen in gang zetten. Ashoka bestaat al sinds 1980 en is actief in zeventig landen, maar Nederland hoorde daar tot voor kort niet bij. In 2013 begon Jamy Goewie met het opzetten van de Nederlandse afdeling. Daarna opende ze in 2015 een kantoor in Den Haag. Een gesprek met de bevlogen directeur van Ashoka Nederland.
 
DDB: Wat is Ashoka?
Goewie: ‘Ashoka wil de wereld zo snel mogelijk verbeteren. En dan over het volle spectrum: kinderziekten, ouderenzorg, het klimaat, vrouwenrechten, et cetera. We doen dat door ondersteuning te verlenen aan de allerbeste changemakers: social entrepreneurs met een vernieuwend idee. Daarbij is het belangrijk dat het idee een echt grote maatschappelijke impact heeft. Het moet een systemische oplossing bieden voor een probleem. Ook moet de oplossing internationaal kunnen worden opgeschaald. Ten slotte moet het een idee zijn dat niet al elders in de wereld voorkomt.’
 
‘Onder social entrepreneurs verstaan we personen die ondernemend zijn voor maatschappelijke impact. Het financiële model dat gehanteerd wordt, een zakelijk business model of een stichting zonder winstoogmerk, is niet maatgevend. Gekeken wordt naar de maatschappelijke impact. Oprichters en directeuren van stichtingen zijn dus voor ons net zo goed social entrepreneurs.’
 ‘Als we zulke changemakers vinden, dan leiden we ze door een internationaal gestandaardiseerd selectieproces voor het Ashoka Fellowship. Op zichzelf al een behoorlijke investering van de kandidaat. Eenmaal hier doorheen, verschaft Ashoka de Fellows de ondersteuning die ze nodig hebben. Dat kan financieel zijn, bijvoorbeeld als ze nog een broodbaan hebben. Ashoka kan hen dan helpen zich volledig vrij te maken om zich aan hun idee te wijden. Het kan ondersteuning zijn bij juridische vraagstukken, human resources-faciliteiten maar ook hulp bij het aanscherpen van hun businessplan. We zoeken dan in ons mondiale netwerk naar de juiste persoon aan wie we de Fellow kunnen koppelen, die kan helpen het idee naar een hoger plan te trekken.’
 
‘Doordat we een internationaal netwerk zijn, kunnen we ook concrete bijstand bieden bij het opschalen van een project. Een van de Nederlandse Ashoka Fellows, de oprichter van Buurtzorg Jos de Blok, is benaderd door een zorginstelling in Japan. Bij zijn bezoek daar ondersteunt het lokale Ashoka-team hem met het leggen van verdere contacten. Onze fellow Lucas Simons (SCOPE insight) heeft deelgenomen aan een ‘Ashoka Globalizer’ waarbij hij met experts uit de hele wereld gedurende drie weken werkt aan zijn businessplan. Hard werken, maar het levert veel op. Ook Dennis Karpes (Naga foundation) maakt momenteel een wereldtour voor zijn organisatie. Op dit moment koppelen we hem aan relevante personen in de VS. Inmiddels zijn er over de hele wereld bijna drieduizend Ashoka Fellows.’
 
‘Maar het gaat niet alleen om Fellows. Waar we naartoe werken, is een wereld waarin iedereen maatschappelijke problemen zou kunnen oplossen. Ashoka bestaat nu 36 jaar, maar de maatschappelijke problemen zijn nog steeds de wereld niet uit. Integendeel, ze worden steeds complexer. Daarom is het belangrijk dat we gaan bouwen aan een samenleving waarin iedereen is uitgerust om op zijn minst die maatschappelijke problemen te herkennen. En het liefst in staat is er ook wat aan te doen. Dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor bedrijven. Daarom werkt Ashoka sinds vijf jaar met het adagium everyone a changemaker. Dat levert vragen op als: hoe kan het onderwijs zo worden ingericht dat er changemakers worden afgeleverd aan de samenleving. Mensen die creatief zijn, empathisch en die oplossingen kunnen bedenken voor lastige problemen. Ashoka heeft nu, meer dan vroeger, een allesomvattende benadering. Het doel is dat er over tien tot vijftien jaar echt een andere samenleving is, waarin er meer oplossingsgericht wordt gedacht over maatschappelijke problemen. Dat is Ashoka in een notendop.’
 
DDB: Wat is de rol van bedrijven in de visie van Ashoka?
Goewie: ‘Wij vinden dat bedrijven, zeker de grote bedrijven, echt voorop moeten gaan in co-creatie met maatschappelijke vernieuwers. Het past in de gedachte dat we als samenleving het denken in sectoren moeten overstijgen om maatschappelijke problemen op te lossen. En het kan wederzijds versterkend werken. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen Nike en Ashoka. In veel landen in de wereld is het taboe dat vrouwen sporten. Niet alleen ontneemt het vrouwen vrijheid, het kan ook tot overgewicht leiden. Om dit te veranderen  hebben Nike en Ashoka gezamenlijk meerdere campagnes opgezet om vrouwen in sport te promoten. Ook steunen we Felicite Rwemarika, een Ashoka Fellow uit Rwanda, die vrouwen een sterkere positie in de maatschappij wil geven door hen te laten deelnemen aan een door mannen gedomineerde sport: voetbal. Enerzijds versterken zulke campagnes de positie van de vrouw, anderzijds ontstaat er voor Nike een nieuwe markt als die vrouwen ook sportkleding gaan kopen.’
 
‘We willen mensen en organisaties van hun eiland halen; faciliteren dat er meer wordt samengewerkt. Grote bedrijven zien ook steeds meer in dat ze in hybride oplossingen moeten gaan denken. En het gaat niet alleen om het verschil tussen bedrijven en social entrepreneurs. Ook de lijnen tussen de filantroop en de impactmaker gaan steeds meer vervagen. Het gaat om een nieuwe houding waarbij je samen een probleem benoemt en dan gaat kijken wat nodig is om dat op te lossen. Hoe kunnen we nu die changemaker zijn om uiteindelijk die impact op te schalen? Het is onzin om allemaal op ons eigen eiland te gaan zitten. Het is kansloos. Het is gewoon niet meer van deze tijd!’
 
gerelateerde items