Armoedefonds krijgt respijt van CBF

26 juli 2017, 07:00
Armoedefonds in de herkansing bij CBF
Armoedefonds in de herkansing bij CBF
Het Armoedefonds is nog niet door de erkenningstoets van het CBF gekomen. Het fonds heeft nu van de toezichthouder een jaar de tijd gekregen om alsnog aan de normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen te voldoen. Het Armoedefonds heeft toegezegd te werken aan meer transparantie over onder andere de doelbesteding.

Het CBF geeft aan de afgelopen maanden meerdere vragen vanuit het publiek te hebben gekregen over het Armoedefonds, dat in 2013 werd opgericht en de anbi-status heeft.
Volgens het CBF heeft Armoedefonds nog onvoldoende inzicht gegeven in de volgende zaken:
- hoe het streeft naar een zo groot mogelijke besteding van de donaties aan de hoofddoelstelling armoedebestrijding;
- hoe wordt voorkomen dat bestuurders en volmachthouders kunnen beschikken over de middelen van de stichting alsof het hun eigen vermogen zou zijn; en
- hoe de (schijn van) belangenverstrengeling vermeden wordt tussen het Armoedefonds enerzijds en de ondernemersbelangen van de gevolmachtigden anderzijds.
 
CBF meldt dat hoor en wederhoor is toegepast met het Armoedefonds over deze bevindingen. Het Armoedefonds heeft aangegeven met bovenstaande vragen aan de slag te gaan.

►Bron: CBF
 
♦DDB Journaal is met zomerreces, maar wilt u toch het filantropienieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op DDB Daily: elke dag om 12.00 uur het laatste nieuws in uw mailbox. Voor kosteloos abo: klik hier.
gerelateerde items