Amerikaanse filantropie groeit naar recordhoogte: 327 miljard euro

10 augustus 2015, 12:55
Amerikaanse filantropie groeit naar recordhoogte: 327 miljard euro
Amerikaanse filantropie groeit naar recordhoogte: 327 miljard euro
Amerikanen gaven in 2014 een recordbedrag van ruim 327 miljard ($358 miljard). Een stijging van ruim 5% ten opzichte van het geefjaar 2013. Dat is de uitkomst van het jaarlijkse onderzoek naar filantropische giften ‘Giving USA’. Daarmee bedraagt de filantropische jaaromzet van de VS in absolute zin bijna de helft van het totale bruto binnenlands product van de staat der Nederlanden.

De cijfers uit ‘Giving USA 2015’ over het daaraan voorafgaande geefjaar laten zien dat giften van individuen, bedrijven en foundations het topjaar 2007 – vlak voor de econimosche recessie – overtreffen. De terugkeer uit het dal in giften, dat na 2007 in de VS optrad, heeft hiermee korter geduurd dan de ruim tien jaar die demeeste analysten destijds voorspelden. ‘Giving USA’ stelt dat het herstel (vanaf 2009 min 14%) tot en met 2014 korter heeft geduurd dan welk herstel ook gedurende de veertig jaar van onderzoek. ‘Giving USA’, gemaakt door Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste en betrouwbaarste bron van informatie over geeftrends in de Amerikaanse filantropie.

Giften aan alle typen organisaties groeiden vorig jaar, met uitzonder van die aan internationale hulpclubs (minus 3,6%). ‘Giving USA’ wijt dit onder andere aan het feit dat relatief weinig grote natuurrampen de inzet van grote hulporganisties eisten.

De groei in giften was groter dan de gemiddelde economische groei. Filantropie maakte vorig jaar 2,1% van het bruto binnenlands product van de VS uit. Dat is een relatieve groei van 0,1% t.o.v. 2013; en in absolute zin een groei van ruim $17 miljard. Nederlanders geven 0,7 van hun BBP aan goede doelen (bron: Geven in Nederland 2015), maar de situatie is niet helemaal vergelijkbaar met die in de VS: Nederlanders geven veel meer dan Amerikanen al aan het algemeen nut via de collectieve middelen (Belasting).

Kernpunten ‘Giving USA 2015’

  1. Het leeuwendeel van de giften in geld en goederen komt van individuele schenkers en familiefondsen (87%). Giften van bedrijven en non family foundations groeiden harder

  2. Giften in de vorm van (on)roerende goederen stegen met bijna 14% naar $28.13 miljard.

  3. Giften van bedrijven groeiden met 12% naar $17,8 miljard.

  4. Giften van foundations groeiden met 6% naar een kleine $54 miljard.

  5. Giften aan kerken en geloofsgemeenschappen blijven substantieel (32% van het totale aantal giften: $115 miljard), maar verliezen wel terrein aan andere, seculiere bestemmingen. Nog niet zo lang geleden ging de helft van alle giften nog naar kerken.

  6. Amerikanen kregen in 2014 bijna 4% meer in hun portemonnee, maar de relatieve stijging in giften als deel van hun inkomen was lager en bedroeg ongeveer 2%, een groei van 0,1% t.o.v. voorgaande jaren. Hoogtepunt was het jaar 2000: tijdens de IT-bubble gaven Amerikanen gemiddeld 2,4% van hun netto-inkomen aan goede doelen.
  7.  
  8.  
  9.  

‘Giving USA 2015 Highlights’ kunt u bestellen via: klik hier.

 
gerelateerde items