AMC en VUmc gaan verder als Amsterdam UMC

12 juni 2018, 18:00
AMC en VUmc gaan samenwerken onder één naam: Amsterdam UMC. 
AMC en VUmc gaan samenwerken onder één naam: Amsterdam UMC. 
AMC en VUmc werken al enige tijd toe naar een bestuurlijke fusie. Inmiddels is de fusie een feit: na een intensieve voorbereiding gaan de twee Amsterdamse academische ziekenhuizen samenwerken onder één naam: Amsterdam UMC. 
 
Het motto van het nieuwe gefuseerde ziekenhuis is 'Samen Beter'. Met de fusie krijgt het 'superziekenhuis' dertig tot veertig procent van de Amsterdamse markt in handen. Wouter Bos en Hans Romijn, directeuren van respectievelijk het VUmc en AMC, gaan daar samen leiding over geven. De fusie maakt het de beide Amsterdamse universitair medische centra mogelijk om in gezamenlijkheid hun kerntaken verder te ontwikkelen: complexe patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, en onderwijs & opleidingen.

Voldoende keuzemogelijkheid
Onder meer vanwege de grootte van het nieuwe ziekenhuis, kwam er veel kritiek op de fusieplannen. Zo bestond de vrees dat er door de samenwerking een 'zorgfabriek' ontstaat, met 1.800 bedden en meer dan 14.000 medewerkers. Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloot dat er na de fusie voldoende keuzemogelijkheid is voor patiënten en zorgverzekeraars. Die zullen pas op termijn iets van de fusie merken. 
 
Bestuur 
In juridische zin blijven AMC en VUmc aparte entiteiten. De beide umc’s houden hun eigen contracten met medewerkers en overeenkomsten met leveranciers. Ook contracten met banken en verzekeraars worden door de afzonderlijke instellingen afgesloten en beide ziekenhuizen houden een aparte jaarrekening. Na de bestuurlijke fusie kent elk umc weliswaar nog steeds een eigen Raad van Bestuur, maar in beide huizen nemen daarin wel dezelfde vijf mensen plaats: Hans Romijn, Wouter Bos, Frida van den Maagdenberg, Chris Polman en Mark Kramer. Ook in de twee Raden van Toezicht nemen dezelfde, zeven, mensen zitting. Wim Kuijken is voorzitter van beide Raden van Toezicht. 
 
gerelateerde items