Vermogensfondsen in 2017: 5 trends in gidsland VS

5 januari 2017, 10:43
Het komende jaar zal er een van grote veranderingen worden in de VS. Filantropie zal daarbij uitgedaagd worden om een prominentere rol gaan spelen, in het bijzonder de vermogensfondsen. Dat zegt Vikki Spruill, voorzitter en directeur van de Council on Foundations, een toonaangevende koepel van filantropische (bedrijfs)fondsen. Zij ziet vijf trends die het komende jaar zullen domineren in het gidsland van de internationale filantropie.

1. Minder middelen
President-Elect Trump is gekozen op basis van een radicale koerswijziging. Hij heeft de steun van het Huis van Afgevaardigden en van de Senaat om significante veranderingen in het federale beleid door te voeren. Gezien Trumps verkiezingsbeloften is het waarschijnlijk dat de overheid flink zal bezuinigen op maatschappelijk werk en dat overheidssubisidies voor de filantropische sector sterk onder druk komen te staan. Onderzoek van de Council van afgelopen zomer geeft al aan dat bestedingen onder druk komen te staan als gevolg van lagere rendementen. Individuele fondsen en filantropen kunnen maar zeer gedeeltelijk de gaten vullen die hierdoor ontstaan.

2. Minder voorwaarden aan funding

De (geo)politieke volatiliteit van het moment (Trump, Brexit, opkomst populisme) maakt dat sommige fondsen al aan hun grantees hebben medegedeeld dat ze wat soepeler zullen omgaan met de restricties verbonden aan funding. Die flexibiliteit moet grantees de bewegingsruimte geven om zich aan de snel veranderende omstandighden te kunnen aanpassen, met name ten aanzien van missiegerelateerde projecten. Er kan dus een (tijdelijke) piek ontstaan in deze manier van funding.

3. Meer focus op rol als kenniscentrum

De meeste fondsen zijn bepaald niet scheutig met informatie. Liever werken zij in stilte, waardoor de gedachte bij het publiek is ontstaan dat vermogenfondsen alleen maar private spaarpotjes voor het goede doel zijn. Het geven van informatie over wat wel en niet werkt voor bepaalde projecten en grantees is echter minstens zo belangrijk als het geven van geld. De verwachting (en hoop) is dat vermogensfondsen meer zullen gaan investeren in het delen van kennis: met elkaar en met het publiek.

4. Meer focus op fiscale veranderingen

Algemeen wordt verwacht dat de aangekondigde belastinghervorming een speerpunt zal zijn van de nieuwe conservatieve regering. De fondsenwereld in de VS zit daarom op het puntje van haar stoel om de ontwikkelingen te volgen en mogelijk te voorkomen dat de nieuwe wetgeving een negatief effect heeft op de sector. Het is bekend dat grote fiscale veranderingen voor langere tijd, in cycli van drie decennia over verschillende generaties, invloed uitoefenen op het werk, de missie en impact van fondsen.

5. Filantropie als verbinder

Charitatieve fondsen in de VS hebben aangegeven dat zij een belangrijke rol willen (mee)spelen in het verbinden van een door heftige verkiezingen sterk verdeelde natie. Fondsen kunnen en zullen door hun unieke, onafhankelijke positie dit ook kunnen doen. Enerzijds doordat ze belangrijke, democratische waarden kunnen verdedigen zonder angst voor een wispelturig electoraat, anderszijds door hun vermogen dialoog te faciliteren en tegenstellingen te overbruggen. Tussen overheid en bedrijfsleven zijn de omstandigheden in 2017 ideaal voor fondsen om nadrukkelijker in de publieke arena te stappen en hun verantwoordelijkheid te nemen.
 
►Bron: Council on Foundations
 
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
 
 
gerelateerde items