20 vragen aan... Constance van Haeften

21 oktober 2004, 08:59

Constance van Haeften (directeur AMREF Flying Doctors)

Constance van Haeften (65) is sinds 1994 directeur van de stichting AMREF Flying Doctors Nederland. Van 1986 tot 1994 was zij directeur van het Grafisch Museum Drenthe in Meppel. Bij beide functies kon zij creatief initiëren en een organisatie vanaf ‘scratch’ opzetten. Van Haeften studeerde aan de hogere Hotelvakschool in Lausanne. Twee volwassen zonen, hun echtgenotes en drie kleinkinderen vormen de basis voor een warm thuisfront. Volgende week gaat Van Haeften met pensioen. Jacqueline Lampe volgt haar op als directeur. Van Haeften gaat verder als consultant en blijft als extern adviseur betrokken bij AMREF.

 


 

1. Wat was uw eerste vrijwilligerswerk?
Zakken vol eikels en kastanjes zoeken en zilverpapier verzamelen voor verschillende lokale goede doelen.

2. Welke krant(en) leest u?
De Telegraaf, en NRC in het weekend.

3. En welke vaktijdschriften leest u?
Funds, FEM, Choises, the human development magazine, en wat er zoal op mijn pad komt.

4. Wie of wat is uw grote inspirator?
Mijn zonen gaven mij inspiratie en energie.

5. U bent voor even premier: wat is uw eerste maatregel van bestuur?
Ministers en Staatssecretarissen verbieden hun eigen leuke ideetjes in de media te lanceren, nog voordat er intern over gesproken is.

6. Collectebus of overmaken?
Collectebus, mede omdat ik de mensen die zich hiervoor beschikbaar stellen bewonder.

7. Aan welke van uw eigenschappen ergeren uw collega’s zich het meest?
Primaire reacties en mijn perfectionisme.

8. Met wie zou u het liefste samen een huis-aan-huis collecte lopen?
Paul Van Vliet.

9. Verbeter de wereld: waar begint u bij uzelf?
Afstand nemen van verantwoordelijkheidsgevoel (lees: laat eens iets over aan een ander)

10. Als uw naam een goed doel zou zijn, welk?
AMREF Flying Doctors, natuurlijk!

11. Bestaat ‘goed doen’ zonder eigenbelang?
Het (b)lijkt zeldzaam, maar een beetje goed gevoel mag best van mij.

12. Wat haat u in uw werk?
Eigenlijk niets, maar als ik helemaal moet kiezen: e-mails die ongevraagd op mijn scherm verschijnen.

13. Wat geeft u aan deze wereld?
Het zou arrogant zijn te denken dat ik iets geef aan deze wereld. Ik probeer eerlijk en loyaal een bijdrage te leveren aan het kringetje om mij heen.

14. Iedereen heeft de mond vol van transparantie: wat verdient u?
Een reëel ‘goeden doelen' directeuren salaris. En wat heeft dat nu eigenlijk te maken met transparantie?

15. Wat is het laatste boek dat u las?
Nietsches Tranen van Irvin D. Yalom.

16. U moet uw geld nalaten aan een maatschappelijke instelling: welke?
Dat moet later aan mij gevraagd worden, want daar heb ik nog niet echt bij stil gestaan. Nu  zie ik regelmatig te veel ellende in de derde wereld. Misschien zal ik mijn blik zich verruimen of de focus worden verlegd?

17. Wat is uw lijfspreuk?
Ook al lijkt het soms onmogelijk, je bent zelf verantwoordelijk voor het (be)sturen van je leven.

18. Is goed doen, goed genoeg?
Ja, want je legt zelf de grenzen aan voor je eigen ‘goed doen’ (of niet).

19. Wie is de onbaatzuchtigste mens die u kent?
Ik ken twee mensen die er wel heel dicht bij komen…

20. Vertelt iets heel verrassends over uzelf.

Geboren met een zilveren lepel in de mond,
keek ik niet verder in het rond
dan daar waar ik was.

Als adolescent was het ziekte die mij jaren aan bed kluisterde
Waardoor ik luisterde
Naar het leven en de dingen om mij heen.

Nog later, met twee zonen
Mocht ik koesteren en zorgen
En vond de kracht, op de weg naar morgen.

Nu, met de geraniums in zicht,
Zie ik het leven in het andere licht:
Dat van avonduren die, naar ik hoop, zullen duren ,duren , duren……

gerelateerde items