Toon alles (1)

1.3 miljoen voor vijf onderzoeken naar betere behandelingen van hersenziekten binnen vijf jaar

9 december 2015, 00:00
1.3 miljoen voor vijf onderzoeken naar betere behandelingen van hersenziekten binnen vijf jaar
1.3 miljoen voor vijf onderzoeken naar betere behandelingen van hersenziekten binnen vijf jaar
De Hersenstichting heeft de ambitie om hersenziekten beter te kunnen behandelen. Het onderzoeksprogramma Snel Beter Behandelen beoogt door wetenschappelijk onderzoek bestaande behandelingen te optimaliseren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Deze behandelingen moeten vervolgens binnen vijf jaar in de kliniek toegepast worden. De Hersenstichting heeft nu de eerste vijf onderzoeken toegekend.
 
Binnen het onderzoeksprogramma vindt een grote diversiteit aan onderzoeken plaats. Behandelingen waarvan de werking al bewezen is, kunnen misschien óók voor bepaalde hersenaandoeningen nieuwe oplossingen bieden. Het onderzoek kan zich richten op verfijning van een bestaande behandeling of een gepersonaliseerde benadering, waardoor er bijvoorbeeld minder bijwerkingen zijn of de werkzaamheid toeneemt. Onderzoek naar bestaande behandelingen kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld de dosering in verschillende leeftijdsgroepen beter af te stemmen of te weten welke behandeling in welke situatie het meest optimale resultaat geeft.
  
1. Werkzame stof in de plaspil helpt misschien ook autisme-patiënten
Voor autismespectrumstoornissen (ASS) bestaat nog geen enkele werkzame behandeling. De onderzoekers willen testen of de werkzame stof bumetanide in de plaspil ook goed werkt bij patiënten tegen symptomen van ASS. Zodat alle ASS-patiënten kunnen gaan profiteren van deze veelbelovende, gerichte en relatief veilige behandeling.
Een onderzoek van UMC Utrecht Hersencentrum.
Toegekend budget € 288.000
 
2. Naar een meer individuele dosering van het MS-medicijn natalizumab
Natalizumab is een bekend geneesmiddel voor de behandeling van MS-patiënten. In de praktijk blijken alle patiënten een even grote dosis te krijgen, ongeacht de persoon. Onderzoek heeft aangetoond dat de dosis te groot is voor het merendeel van de patiënten. Dit onderzoek moet ertoe leiden dat de dosering beter op het individu wordt afgestemd, zonder dat de effectiviteit ervan minder wordt: naar een gepersonaliseerde behandeling!
Een onderzoek van VU medisch centrum en Sanquin.
Toegekend budget € 200.000
  
3. Diepe hersenstimulatie-operatie bij ziekte van Parkinson kan patiëntvriendelijker
Bij een diepe hersenstimulatie-operatie worden elektroden in het beweegcentrum van de hersenen geplaatst. De patiënt moet tijdens de operatie bij bewustzijn blijven, zodat de chirurg aan de hand van de reacties kan controleren of de elektroden op de goede plek zitten. Dit is voor de patiënt natuurlijk uitermate belastend. De onderzoekers gaan nu eerst een MRI-scan van het betrokken hersengebied maken. Die gedetailleerde beelden gebruiken ze tijdens het inbrengen van de elektroden. Dankzij die techniek hoeft de patiënt niet meer bij bewustzijn te blijven en kan deze onder narcose behandeld worden.
Een onderzoek van AMC Amsterdam
Toegekend budget € 258.000
  
4. Een effectieve behandeling van beroerte tot 12 uur na begin van de klachten
Er is veel onderzoek gedaan naar een beroerte-behandeling waarbij met een klein slangetje het stolsel in het geblokkeerde hersenbloedvat wordt verwijderd. Deze methode is veilig en effectief gebleken mits uitgevoerd binnen 6 uur na het ontstaan van de klachten. De onderzoekers willen nu vaststellen of de behandeling ook voldoende werkt bij patiënten die te laat, tot 12 uur na het begin van de klachten, in het ziekenhuis arriveren.
Een onderzoek van Maastricht UMC, Erasmus MC en AMC Amsterdam.
Toegekend budget € 298.000.
 
5. De tijd tussen acute beroerte en start van de behandeling meten
Hoe sneller de behandeling van een acute beroerte ingezet kan worden, hoe beter. Nu verstrijkt er veel tijd door het vervoer naar het ziekenhuis, het stellen van een diagnose met behulp van een CT-scan, en het vervoer naar een ander ziekenhuis als blijkt dat dat nodig is. Het verstrijken van deze tijd wordt nu niet bijgehouden. In geval van een acuut hartinfarct gebeurt dat al wél, met behulp van een polsbandje dat een Bluetooth-signaal verstuurt. De onderzoekers willen met dit polsbandje de tijd bij een beroerte gaan meten en zorgverleners stimuleren snel te behandelen.
Een onderzoek van het Leids UMC en AMC Amsterdam
Toegekend budget € 300.000
 
Wilt u meer lezen over deze onderzoeken; op deze pagina vindt u uitgebreidere samenvattingen van de onderzoeken.
 
gerelateerde items