Toon alles (1)
Edwin Venema

'Seksualisering' druppel voor Patiëntenraad Pink Ribbon

11 februari 2016, 15:43
Patiëntenraad heeft het helemaal gehad met seksueel getinte fondsenwerving en pr.
Patiëntenraad heeft het helemaal gehad met seksueel getinte fondsenwerving en pr.
De volledige patiëntenadviesraad (PAR) van Pink Ribbon is opgestapt uit onvrede over de 'seksualisering' van de pr- en fondsenwerving. Breekpunt is het zoveelste 'bikini-record'. Ook voelt de raad zich buitenspel gezet door directeur Carolina Pruis, aldus raadslid Hairwassers tegenover dagblad Trouw. Pink Ribbon zegt het te betreuren dat 'de wederzijdse verwachtingen met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk naar elkaar zijn uitgesproken en dat dit heeft geleid tot het neerleggen van de taken van de PAR.'
 
Hoewel in een verklaring op de website van Pink Ribbon wordt gesuggereerd dat beide partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan ('De aftredende PAR wenst Pink Ribbon succes bij het herinrichten van de patiëntenparticipatie'), doet Patiëntenraadslid Desiree Hairwassers in Trouw een boekje open over de kloof die is ontstaan. Het idee geld op te halen door twintigjarige meiden in bikini een voetbalveld op te sturen is volslagen idioot, laat zij aan de krant weten. ‘Het is de seksualisering van een ziekte. Patiënten stoot je hiermee voor het hoofd, en dat mag nooit het resultaat van zijn van een fondsenwerving. Dan liever geen geld.’
 
Nieuwe directeur
Hoewel Pink Ribbon na een storm aan kritiek besloot de pr-actie rondom het bikinirecord niet door te laten gaan, besloot de patiënten-adviesraad toch op te stappen. Dat heeft volgens de raad alles te maken met de nieuwe directeur van Pink Ribbon, Carolina Pruis. Zij zou het adviesorgaan buitenspel hebben gezet. Hairwassers: 'Toen ook de raad van toezicht onze zorgen niet aan wilde horen, hebben we gezegd: zo gaat het niet langer. We trekken ons terug.’
 
'Verschil van inzicht'
Pink Ribbon gaat in een verklaring op haar website niet inhoudelijk in op de reden voor het opstappen: 'Helaas is er in de afgelopen periode een verschil van inzicht ontstaan over de invulling van de rol die zij hebben binnen onze organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat de leden van de huidige PAR per heden hun taken hebben neergelegd en daarmee is aan de samenwerking met Pink Ribbon een einde gekomen.'
 
Nieuwe invulling
Pink Ribbon gaat nu op zoek naar een andere invulling voor de patiëntenparticipatie. De organisatie 'accepteert en respecteert dat de huidige PAR haar werkzaamheden beëindigt maar benadrukt het belang van patiëntenparticipatie in het doelbestedingstraject. Daarom wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden om het patiëntenperspectief te borgen. Hiervoor zijn wij in gesprek met diverse partijen.'
 
♦ Bronnen: website Pink Ribbon, dagblad Trouw, Communicatie Online
 
Bikini-recordpoging in Nijkerk (2015). Bron: VathorstTV
 

  
 
gerelateerde items