'Meer dan handen' prijzen 2015 uitgereikt

10 december 2015, 07:54
Alle winnaars 2015 (foto: Ruud van der Graaf)
Alle winnaars 2015 (foto: Ruud van der Graaf)
Gisteren heeft Kees van der Burg, directeur-generaal van VWS in Beeld en Geluid in Hilversum de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 uitgereikt. Move, Forsa!, Nanny Jansen van Chocolate Lovers en Aaf Verkade van Onder Water in Leiden zijn de gelukkige winnaars. Sensoor/113 online, Dorpswinkel Dalerpeel en Rob Hagen van de Patiëntenonderzoekers van de Parkinson Vereniging wonnen de publieksprijzen.

Winnaars juryprijzen In de categorie Landelijke vrijwilligersprojecten, ging de juryprijs naar Move. Meer dan 400 studenten uit 5 studentensteden bedenken samen met kinderen uit aandachtswijken activiteiten en voeren deze ook uit. In de categorie Lokale en regionale vrijwilligersprojecten won Forsa! uit Den Haag. Ruim150 jonge vrijwilligers met een niet-westerse achtergrond begeleiden ex-gedetineerde jongeren in Den Haag met eenzelfde achtergrond bij hun terugkeer in de samenleving.

VriendenLoterij Passieprijs
In de categorie VriendenLoterij Passieprijs kon de jury niet kiezen en selecteerde 2 winnaars: Nanny Jansen van Chocolate Lovers uit Middelburg en Aaf Verkade van Onder Water in Leiden. Nanny Jansen is de drijvende kracht achter Chocolate Lovers, maakt en verkoopt chocolade en stelt de opbrengst ter beschikking aan ernstig zieke kinderen in de vorm van allerlei leuke activiteiten. Aaf Verkade zet zich op allerlei manieren in voor Onder Water in Leiden. Ze draagt de stadsnatuur en het grachtenleven in Leiden een warm hart toe en is regelmatig al snorkelend met bewoners uit Leiden te vinden in de grachten.

Winnaars publieksprijzen
De publieksprijzen zijn gewonnen door Sensoor/113-online, telefonische en online hulpdiensten, de vrijwilligers van Dorpswinkel Dalerpeel die naast levensmiddelenverkoop ook een koffietafel, bibliotheek en informatiepunt over wonen, zorg en welzijn verzorgen en Rob Hagen, de bevlogen vrijwilliger van de Patiëntenonderzoekers van de Parkinson Vereniging. Alle winnaars ontvingen een sculptuur van beeldhouwster Lidia Boomsma. De projecten die de juryprijs wonnen, kregen € 5.000. De publieksprijs voor de projecten bedroeg € 2.000. De vrijwilligers die de VriendenLoterij Passieprijs wonnen, ontvingen een weekendje weg en zakgeld ter waarde van resp. € 1.000 (juryprijs) en € 500 (publieksprijs).
gerelateerde items