Toon alles (2)

Rick van der Woud: 'Mensen kunnen het verschil maken'

10 augustus 2017, 00:00

DDB Paspoort

Rick Woud, van der
Burgerlijke staat
Gehuwd
Functie
Directeur
Bij
Mensen met een Missie
Sinds
2017


Doneert privé
KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Natuurmonumenten, Mensen met een Missie.
Maatschappelijke nevenfuncties
Buitenlandcommissie CDA, Raadslid, trainer politieke partijen.
Droom
Een einde aan zinloos lijden en conflict.
Maatschappelijke missie
Het gesprek aanjagen over vrede, verzoening of religie door de verbinding te zoeken, onverwachte mensen met elkaar in contact te brengen, beelden over en weer te testen en laten kantelen, want alleen zo kan je blijvende verandering en oplossing van conflict realiseren.
Wat is uw persoonlijke, maatschappelijke missie als bestuurder?
Alternatieven voor conflict zoeken en vinden. Vanuit een diepe overtuiging dat mensen het verschil kunnen maken. Want ik geloof dat ieder mens recht heeft op een menswaardig en veilig bestaan, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, ontwikkeling.
 
Wat kunt u betekenen voor mensen die in uw organisatie zijn geïnteresseerd?
Met uw donatie aan Mensen met een Missie maakt u het gesprek tussen partijen die elkaar bestrijden mogelijk. Wij hebben daarin een scherp oog voor de rol van religie. Wij vinden dat je niet om religie heen kunt. Anders begrijp je de motivatie van veel mensen in een conflict niet goed. En religie kan ook een kracht voor het goede zijn. Wij geloven in constructieve (interreligieuze) dialoog. Waar dat niet kan, proberen we door educatie, kennisontwikkeling, capaciteitsopbouw, mobilisatie, en/of financiering de situatie voor een zinvolle, oplossingsgerichte dialoog over het conflict ‘rijp’ te maken. Of dat nu op het niveau van het huishouden en huwelijk is, of op het regionale en soms zelfs internationale niveau. We werken waar het ertoe doet, zo lokaal mogelijk, met mensen die het verschil maken. Want zonder hen lukt het niet om de oplossing voor conflict dichterbij te brengen. 
gerelateerde items