Toon alles (2)

DDB Paspoort

Mardjan Seighali
Burgerlijke staat
Gehuwd
Functie
Directeur
Bij
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF


Doneert privé
o.a. Artsen zonder Grenzen, Unicef, Plan, Prins Bernard Fonds en natuurlijk het UAF.
Maatschappelijke nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Schoor, bestuurslid Stichting Femi, lid Adviesraad Ymere Almere, voorzitter Commissie Asiel VluchtelingenWerk Nederland, lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens
Droom
Vrede en veiligheid voor iedereen wereldwijd.
Maatschappelijke missie
Ik wil vluchtelingen de kans bieden om zich te ontwikkelen en om iets te betekenen voor de samenleving.
Wat is uw persoonlijke, maatschappelijke missie als bestuurder?
Ik weet nog goed dat ik als vluchteling in Nederland aankwam en besefte: hier mag ik mijzelf zijn. Ik kan mij hier ontplooien. In Iran heb ik anderhalf jaar gevangen gezeten vanwege mijn politieke overtuigingen. Na mijn vrijlating maakte het regime mij het leven onmogelijk. Uiteindelijk ben ik met mijn gezin gevlucht en heb ik in Nederland een nieuw leven opgebouwd.

Wij kijken hier naar vluchtelingen als een probleem. Dat is een onverstandige houding. Benut de vele talenten die vluchtelin- gen met zich meebrengen. Zij hebben immers laten zien dat ze beschikken over waardevolle competenties: lef, ondernemerszin en doorzettingsvermogen. Zie vluchtelingen als een kans. En zo moeten vluchtelingen zelf ook naar dit land kijken. Als een kans op een nieuwe toekomst in een veilig en vrij land.

Wat kunt u betekenen voor major donors die in uw organisatie zijn geïnteresseerd?
Vluchtelingen zijn de investering waard. Bij ons krijgen vluchtelingen een naam en een gezicht en kan je het verschil maken in het leven van een mens. Het UAF begeleidt 3000 vluchtelingen bij hun studie en het vinden van werk. Samen kijken we hoe u zo goed mogelijk uw gift kan besteden. 

gerelateerde items