Toon alles (1)

Paspoort KAS BANK

10 februari 2016, 00:00
Paspoort KAS BANK
Paspoort KAS BANK
De focus op transparantie en duurzaamheid wordt steeds groter. Als onafhankelijke Nederlandse custodianbank ondersteunen wij bestuurders van vermogensfondsen bij het beschermen van en het transparant rapporteren over het belegd vermogen. Door heldere informatie kunnen stakeholders erop vertrouwen dat er zorgvuldig met het vermogen wordt omgegaan.
 
Wat zijn de kernpunten uit het MVO-beleid?
Ons duurzaamheidsbeleid steunt op vijf pilaren: Good Governance, Klantbelang centraal, Goed werkgeverschap, Maatschappelijke betrokkenheid (UNPRI) en Milieuzorg & Inkoop. Samen met 11 andere Nederlandse banken hebben wij het Klimaatstatement ondertekend met als doel samen stappen te zetten op het gebied van klimaatverandering.
 
Wat wilt u als organisatie concreet bereiken voor de samenleving:
* KAS BANK beschermt direct en indirect het vermogen van miljoenen Nederlanders, waaronder dat van donateurs en pensioengerechtigden Dit geeft ons een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
* Wij zijn actief pleitbezorger van (kosten)transparantie om zo het vertrouwen in de sector te vergroten.
 
Hoe kunt u (potentiële) charitatieve organisaties (& hun major donors) concreet van dienst zijn?
Wij ondersteunen bestuurders van vermogensfondsen bij het transparant rapporteren over hun belegd vermogen. Inzicht in de kosten (“kostentransparantie”) zorgt voor de juiste stuurinformatie waardoor zoveel mogelijk geld aan het maatschappelijke doel besteed kan worden. Inzicht in de inhoud van de beleggingen voorkomt dat er belegd wordt in zaken die niet binnen het (beleggings)beleid passen.
Steeds vaker vervullen wij ook de rol van governance partner, waarbij wij samen met onze klanten en hun vermogensbeheerder invulling geven aan het samenspel van het adviseren, beheren, bewaren en rapporteren over vermogen.
Verder kunnen we met concrete diensten als bijvoorbeeld Proxy Voting klanten helpen met hun stem invloed uit te oefenen op het (klimaat)beleid van bedrijven waarin zij beleggen.

> Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar: 
  • Introductie Charity Monitor: een online tool waarmee het bestuur en de directie van vermogensfondsen en andere charitatieve instellingen gemakkelijk en snel inzicht verkrijgen in de kosten en de performance van de beleggingen en zo altijd ‘in control’ zijn. Met de informatie in de Monitor kan ook eenvoudig gecontroleerd worden of alle beleggingsbesluiten in lijn zijn met het beleid. 
  • Groei van het aantal charitatieve instellingen dat kiest voor een onafhankelijke custodian als KAS BANK naast de vermogensbeheerder (‘good governance’). Een duidelijke splitsing tussen het bewaren en beheren van het vermogen creëert transparantie en onafhankelijkheid, wat het vertrouwen van alle stakeholders versterkt.
 
> Concrete plannen/projecten en diensten gericht op charitatieve organisaties: 
  • Kennis delen en oplossingen implementeren op het gebied van duurzaam beleggen. Zoals:
    • Uitbreiding Charity Monitor met een ESG (Environmental, Social & Governance) informatie
    • Actief aandeelhouderschap: het aangaan van de dialoog met organisaties over maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt steeds meer belangstelling. Beleggers en andere belanghebbenden maken daarom steeds meer gebruik van hun rechten als aandeelhouder. Met de dienst Proxy Voting bieden wij de mogelijkheid om op eenvoudige wijze stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen uit te oefenen.
  • Uitbreiding van ons aanbod van onafhankelijke administratie-oplossingen en rapportages

Geinteresseerden kunnen bij ons contact opnemen met: 
Abdel Hamdaoui via 020-5575635 of: abdel.hamdaoui@kasbank.com.
gerelateerde items