Toon alles (1)

Paspoort Bomenstichting

12 december 2015, 00:00
Paspoort Bomenstichting
Paspoort Bomenstichting
Wat is uw persoonlijke, maatschappelijke missie als bestuurder?
Bomen een stem geven. Bomen komen te vaak in de verdrukking. De Bomenstichting kan voor bomen opkomen. Mijn taak is om te bewaken dat emoties hierbij niet de overhand krijgen en dat de Bomenstichting een sterke en betrouwbare overleg- partner is. Zorgen dat de dona- teursgelden optimaal worden besteed. Contact onderhouden met het Prins Bernhard Cultuurfonds over de toekenning van subsidies voor onderhoud aan monumentale bomen die bij ons zijn geregistreerd. Ook particulieren bijstaan als hun boom door kap wordt bedreigd en aan de bel trekken bij ongunstige ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid.

Wat kunt u betekenen voor major donors die in uw organisatie zijn geïnteresseerd?
We willen meer boeken uitbrengen, studiebijeenkomsten organiseren en activiteiten gericht op de jeugd ontwikkelen. Daarvoor zoeken we sponsors. Als u in het kader van MVO iets wilt doen: wij verzorgen graag de instructie van uw werknemers zodat zij ons kunnen helpen de monumentale bomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen te controleren.

DDB Paspoort

Frank Warendorf
Burgerlijke staat
Samenwonend
Functie
Secretaris
Bij
Bomenstichting


Doneert privé
Natuurmonumenten, Milieu- defensie, Vogelbescherming, Twentse Vogelwerkgroep, Vrienden van het Beatrixpark
Maatschappelijke nevenfuncties
Coördinator commissie bescherming Vogelwerkgroep Amsterdam
Droom
Opkomen voor de bomen.
Maatschappelijke missie
Dat de Bomenstichting een sterke organisatie wordt met veel donateurs.


gerelateerde items