Zonder particulieren geen Rembrandt, Picasso of Matisse in onze musea

Zonder particulieren geen Rembrandt, Picasso of Matisse in onze musea
Zonder particulieren geen Rembrandt, Picasso of Matisse in onze musea
Nederland is een kunstland. Wij hebben per vierkante kilometer meer musea dan welk ander land ook. Dat deze musea hun bezoekers ook echt wat kunnen bieden, hebben zij voor een groot deel te danken aan particuliere kunstliefhebbers. Het is dankzij hun betrokkenheid en generositeit dat onze musea kunst van het allerhoogste niveau kunnen verzamelen, kunst die ontroert en inspireert en die ons helpt contact te maken met onszelf en met anderen.
 
Liefde voor kunst doorgeven
De Vereniging Rembrandt verbindt mensen met een hart voor kunst. Zij kunnen ervan op aan dat hun contributie, gift of nalatenschap wordt besteed aan onmisbare kunstaankopen, die voor altijd en voor iedereen te zien zijn. Ook krijgen zij via onze Themafondsen de mogelijkheid om bij te dragen aan de aankoop van kunst van hun voorkeur, zoals bijvoorbeeld 17de-eeuwse schilderkunst, glas of impressionisme. Vanaf een gift of nalatenschap van € 75.000 (of een gift van € 15.000 per jaar gedurende vijf jaar) is het zelfs mogelijk een Fonds op Naam met een eigen naam en doelstelling in te stellen. Zo wordt heel gericht bijgedragen aan het gezamenlijk kunstbezit en bovendien is het een persoonlijke manier om een dierbare blijvend te herinneren of een familienaam in stand te houden. Wanneer de Vereniging Rembrandt het Fonds op Naam inzet voor een aankoop, dan zal de naam van dit fonds altijd aan die aankoop verbonden zijn. 
 
Expertise en onafhankelijkheid
Besluiten met betrekking tot steunverlening worden bij de Vereniging Rembrandt genomen door het bestuur. Bestuursleden zijn onafhankelijke experts die worden bijgestaan door een brede raad van adviseurs. Zo zorgen wij ervoor dat er uiterst zorgvuldig en weloverwogen wordt bijgedragen aan onze openbare kunstcollecties. Een bijdrage van de Vereniging Rembrandt maakt soms wel 50% van het aankoopbedrag uit en is daarom in de meeste gevallen doorslaggevend. 
Samen zorgen we ervoor dat ook Het melkmeisje van de toekomst in een Nederlands museum kan schitteren.
 
ALGEMENE INFORMATIE
Vereniging Rembrandt
Fusien Bijl de Vroe

www.verenigingrembrandt.nl
bureau@verenigingrembrandt.nl
Directeur: Fusien Bijl de Vroe
Voorzitter: Arent Fock
Doelstelling: De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en verrijking van de Collectie Nederland. Zodat wij en generaties na ons kunnen genieten van kunst die fascineert en inspireert.
Keurmerk(en): CBF
ANBI-beschikking: Ja
IBAN: NL21 ABNA 0252 2008 61