Good Fashion Fund: Verantwoord investeren in de kledingindustrie

Het Good Fashion Fund, een fonds dat leningen voor duurzame technologieën verstrekt aan kledingfabrikanten in India, Vietnam en Bangladesh heeft als hogere doel om bij te dragen aan een (noodzakelijke) systeemverandering in de kledingindustrie 
 
De textiel- en kledingindustrie behoort tot een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. De mode-industrie zit momenteel in een patroon van ‘take-make-waste’ dat verwoestende milieueffecten veroorzaakt. Tijdens het productieproces wordt veel water, energie en chemicaliën gebruikt en vindt waterverontreiniging plaats. Ook kent de branche wijdverbreide sociale uitdagingen zoals onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en genderongelijkheid voor de werknemers (veelal vrouwen). Bestaande technologieën zijn vaak niet duurzaam en onveilig en brengen daarom schade toe. Er zijn duurzame oplossingen beschikbaar, maar er is onvoldoende kapitaal om technologieën op te schalen binnen de bestaande keten.
 
Het fonds beoogt bij te dragen aan aanzienlijke vermindering van gebruik van water, energie en chemicaliën, maar ook aan een verbetering van de werkomstandigheden in de fabrieken. Zo stelt het fonds naast de financiering, samen met de fabrikant een plan op ter verbetering van milieuaspecten en sociale werkomstandigheden. Daarbij wordt gelet op veiligheid, gezondheid, de rechten van arbeiders en gendergelijkheid. De financiering van het fonds aan kledingproducenten maakt het mogelijk om nieuwe, zeer effectieve productietechnieken op het gebied van verven, wassen, bedrukken en watergebruik te implementeren. De fabrikant bespaart bovendien door een reductie in water, energie of chemicaliëngebruik.  
 
Het Good Fashion Fund is een in Nederland gevestigd fonds (C.V.) en heeft een ‘blended-finance’ kapitaalstructuur met verschillende typen investeerders. Het fonds is geïnitieerd 
door Laudes Foundation en Fashion for Good en beoogt additioneel kapitaal op te halen van op impact gefocuste investeerders. 
 
FOUNT (fount.eu) is de fondsmanager van het Good Fashion Fund.
 
Ook investeren in eerlijke en duurzame kledingindustrie?
Het Good Fashion Fund heeft momenteel 19 USD miljoen aan kapitaal van verschillende investeerders en ambieert te groeien naar een 60 miljoen USD fondsgrootte voor echte oplossingen binnen de branche. 
 
Wilt u ook bijdragen aan een sociale en duurzame kledingindustrie? Neem voor meer informatie over samenwerken en/of investeringsmogelijkheden contact op met Bernadette Blom (Bernadette@goodfashionfund.com). 
 
ALGEMENE INFORMATIE
Good Fashion Fund

https://goodfashionfund.com/
bernadette@goodfashionfund.com
Directeur: Bernadette Blom
Fund Director: Bob Assenberg