Nierstichting, Tom Oostrom: ‘Gezond leven is nu nog belangrijker’

 
Tom Oostrom is dé man van het samenwerken. Niet alleen met gezondheidsfondsen en goede doelen, maar ook met zorg-gerelateerde vermogensfondsen. Als directeur van de Nierstichting zet hij zich op allerlei manieren in om nierschade te voorkomen, mensen met een nierziekte zo goed mogelijk te ondersteunen, goede behandelingen mogelijk te maken en uiteindelijk nierziektes te kunnen genezen. Want als je een nierziekte krijgt, moet je daar de rest van je leven mee omgaan. 
 
De Nierstichting is daarmee allang geen klassiek fonds meer, dat louter geld ophaalt voor wetenschappelijk onderzoek. Oostrom: ‘Ik ben zelf in de praktijk in de zorg begonnen en wil graag het verschil maken voor mensen met een nierziekte. Nu en in de toekomst. Bij het bieden van oplossingen staat de behoefte van patiënten centraal, want een nierziekte zet je leven op z’n kop.’  Zo maken wij ook  de belofte aan de donateur waar: mensen hun leven teruggeven. Daarom zetten wij ons in voor het verkorten van de wachtlijst, de realisatie van de draagbare kunstnier, betere behandelingen en genezing van nierziekten. En werken wij ook aan het voorkomen van nierschade.
 
Donorwet
Oostrom werd twee jaar geleden in de DDB100 uitgeroepen tot meest invloedrijke speler in de filantropie. ‘Dat was een bijzondere waardering, waar ik trots op ben. Het is mooi om te zien dat we geëerd worden voor het werk dat we als organisatie samen met onze partners doen. Dat Michael Rutgers, directeur Longfonds, dit jaar op nummer 1 staat in de DDB100 laat zien dat we als gezondheidsfondsen vernieuwend bezig zijn. Dat is een belangrijk teken en ook hard nodig. Zo is dit jaar bijvoorbeeld eindelijk de nieuwe Donorwet ingegaan, waar wij heel lang heel hard voor gewerkt hebben. Iedereen in Nederland wordt geactiveerd om zijn keuze kenbaar te maken in Het Donorregister en als je niet reageert op de oproep, word je geregistreerd met ‘geen bezwaar’. In het voorjaar van 2021 zijn alle Nederlanders benaderd en is het Donorregister gevuld. Tot die tijd zullen wij als Nierstichting Nederlanders stimuleren een bewuste keuze te maken. Het verkorten van de wachtlijsten voor orgaandonaties is zo ontzettend belangrijk. Zeker nu veel reguliere zorg door corona wordt uitgesteld; dat is een ramp voor mensen die al lang op een operatie wachten’, aldus Oostrom.
 
Gezonde leefstijl
Door het coronavirus is er nu ook extra aandacht voor een gezonde leefstijl. De Nierstichting zet zich hier al veel langer voor in, want voorkomen is beter dan genezen. De Gezonde Generatie is een samenwerking van twintig gezondheidsfondsen, waaronder de Nierstichting, die er voor wil zorgen dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste generatie ter wereld is. Oostrom: ‘Dat is zeker een ambitieus plan, maar algemene gezondheid is zo belangrijk. Dat gaat niet alleen maar over fysieke gezondheid, maar ook over mentale gezondheid. Het is geweldig om met zoveel fondsen samen te werken, iedereen is actief op zijn of haar eigen terrein. Wij proberen bijvoorbeeld mensen te informeren over de risico’s van zoutgebruik. Met de zoutmeter (www.zoutmeter.com) kun je zelf meten hoeveel zout je eet en hoe je dat zou kunnen verminderen. We zetten dus voorlichtingscampagnes op, maar gaan ook in gesprek met de industrie om hen te bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonder productaanbod. Iedereen weet natuurlijk wel dat te veel zout slecht voor je is, maar een gezonde keuze is niet altijd de makkelijke keuze. De roep om hulp bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl komt ook vanuit de jeugd zelf en vraagt om een andere aanpak, die aansluit op hun belevingswereld. ’
 
Kinderen met een nierziekte
De Nierstichting richt zich niet alleen in het kader van preventie op de jeugd. Ook de ondersteuning van kinderen met een nierziekte krijgt extra aandacht. ‘Gelukkig is het aantal kinderen met een nierziekte kleiner dan volwassenen en ouderen, maar de gevolgen van zo’n ziekte op hun jonge levens en dat van hun familie is enorm. Want als je een nierziekte krijgt, genees je nooit en moet je er de rest van je leven mee leren omgaan. Een 70-jarige man die een nierziekte krijgt heeft ook nog een leven zonder nierziekte gehad, maar voor een kind met een hele toekomst voor zich is dat heel anders. En het risico van een kleinere groep is dat die groep over het hoofd wordt gezien. Daarom gaan wij meer aandacht besteden aan onderzoek gericht op kinderen met een nierziekte, maar ook aan de ondersteuning van en informatie op maat voor hun ouders. Daar is een ontzettende behoefte aan en daar helpen we graag bij.
 
Samen impact realiseren
Om onze activiteiten goed te laten aansluiten op de behoeften van patiënten werken wij nauw samen met Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). We hebben met de NVN een nieuwe gezamenlijke koers ingezet om in samenwerking met andere partners impact te realiseren voor de doelgroep. Niet door zelf te bedenken wat goed is voor patiënten, maar door met patiënten het gesprek aan te gaan en oplossingen te bedenken die aansluiten op hun behoeften. Dan kunnen we echt iets betekenen.’, aldus Oostrom. 
 
Investeren in zelfstandigheid en technologie
Een van de resultaten van onderzoek naar de behoefte van de doelgroep is de oprichting van INZET: een investeringsfonds van gezondheidsfondsen, welzijnsfondsen en zorg-gerelateerde vermogensfondsen, dat mede wordt ondersteund door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Oostrom: ‘Je ziet steeds vaker dat goede doelen de handen ineenslaan. Ze investeren samen in projecten die niet alleen gericht zijn op het eigen ziektegebied, maar ook op andere ziektegebieden. Iemand met een nierziekte heeft vaak ook andere aandoeningen. En de problemen waar nierpatiënten in het dagelijks leven tegenaan lopen zijn vergelijkbaar met die van andere patiëntengroepen met een chronische ziekte. Dat bleek toen we daarover het gesprek aangingen met andere fondsen en patiëntenorganisaties. Het grootste probleem waar chronisch zieke patiënten tegenaan lopen is het gebrek aan zelfstandigheid.

‘Met INZET realiseren we concrete oplossingen voor onze doelgroep.’


Ze moeten hun hele leven om hun behandeling heen plannen, waardoor ze ontzettend beperkt zijn in hun doen en laten. Met INZET ondersteunen we startende bedrijven, die zich met e-Health, technologie of een ander vernieuwende aanpak inzetten om de levenskwaliteit van chronisch zorgbehoevende te verbeteren. Zodat patiënten in staat zijn het leven te leiden dat zij willen leiden en daarin niet beperkt worden door hun ziekte. INZET is zeer vernieuwend. Niet alleen door de samenwerking tussen verschillende typen fondsen, maar ook omdat we investeren in bedrijven die innoveren en met hun innovaties impact willen realiseren voor onze patiëntengroepen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft INZET omarmd en besloten om het investeringsbudget te verdubbelen, zo creëren we daar gezamenlijk extra steun. En het geïnvesteerde geld kan weer worden terugverdiend. Op deze manier realiseren we concrete oplossingen en hopen we onze eerder geïnvesteerde euro’s terug te verdienen. Om die vervolgens opnieuw te besteden om andere noodzakelijke vernieuwingen in gang te zetten. Geïnteresseerden kunnen eens een kijkje nemen op de website. (www.inzet.investments)’

 
Leeftijd: 56
Functie: Directeur
Sinds: 2010
Getrouwd/kinderen: Samenwonend, 2 zoons (23jr en 21jr)
Hobby’s: Wielrennen, (tafel)tennis
Kranten/nieuwsmedia: NRC, AD,  NOS
Meest bezochte website: NOS.nl
Vakbladen: De Dikke Blauwe, Medisch Contact, Skipr
Doneert privé aan: Meerdere goede doelen en acties
Vrijwilligerswerk: Lokaal bij sportvereniging, collectant
Persoonlijke missie of motto: Denken én vooral doen
 
Wil graag 1x ontmoeten voor persoonlijke gesprek: 
Ik had graag Willem Kolff ontmoet, onze inspirator en tevens uitvinder van de kunstnier, het kunsthart en de hart-longmachine. Een unieke man met een enorme drive om het leven van patiënten te verbeteren.
 
In 2027 ben ik: 
wellicht nog altijd werkzaam in deze sector, omdat ik hier zeer op mijn plek ben.
 
Als ik minister-president van de BV Nederland was, dan zou mijn eerste maatregel zijn: 
luisteren en samen met partijen oplossingen bedenken voor gesignaleerde problemen.
 
Als ik 1 woord op mijn gevel moest plaatsen dan is dat: NUT
 
En dan wil ik het graag nog even hierover hebben:
Nederland is een uniek land waarin wij ons als burgers op velerlei terreinen organiseren in maatschappelijke initiatieven. Dit zogenaamde maatschappelijke middenveld maakt onze samenleving leefbaar, weerbaar en democratisch. Ons maatschappelijke middenkader is een soort cultureel erfgoed dat wij moeten koesteren. Het zou mooi zijn als dit wordt erkend en herkend door overheid en politiek en wet- en regelgeving ondersteunend is aan de goede doelen die onderdeel uitmaken van het maatschappelijk middenveld.  

Interview met Tom Oostrom


Klik hier voor het interview met Tom Oostrom in De Dikke Blauwe major donor editie.