Stichting Vrienden van het Sophia: Een gezonde toekomst voor kinderen

In het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis wordt gezorgd voor de meest bijzondere en kwetsbare patiënten: kinderen. De Stichting Vrienden van het Sophia investeert in onderzoek, innovatieve behandelmethoden en projecten die het verblijf van kinderen en hun familie in het Sophia veraangenamen.

Ontwikkelingen in de medische wetenschap en de technologie gaan razendsnel. Elke dag komen betere diagnoses en behandelmethoden van ziektes bij kinderen een stap dichterbij. Dit vraagt om wetenschappelijk baanbrekende oplossingen, waarvoor specialisten en wetenschappers van het Sophia nauw samenwerken met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dankzij uw steun kunnen patiënten in het Sophia, maar ook in andere ziekenhuizen, daar zo snel mogelijk van profiteren. Samen met haar donateurs streeft de Stichting Vrienden van het Sophia naar een wereld met minder zieke kinderen en een betere kwaliteit van leven.

Bijdragen aan de beste zorg voor kinderen op uw manier
Het Sophia Kinderziekenhuis behoort tot de wereldtop op het gebied van zorg en onderzoek. Als particulier, bedrijf of als (familie)stichting kunt hier op allerlei manieren aan bijdragen. Wij gaan graag samen met u op zoek naar een aandachtsgebied dat aansluit bij uw persoonlijke idealen en doelstellingen. Wij houden u vervolgens graag, samen met de artsen en onderzoekers van het Sophia, op de hoogte van de voortgang en resultaten. 
Samen maken we de zorg beter, nu en in de toekomst.
 
De belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar:
In 2019 bracht de campagne voor kinderen met een hersenaandoening en ontwikkelingsachterstand 3,2 miljoen euro op, waarmee de realisatie van het eerste Kinderhersencentrum binnen Europa een feit is. U leest hierover meer op www.kinderhersencentrum.nl

Huidige focus:
Op dit moment ligt de focus op steun voor de allerkleinsten in het Sophia Moeder en Kind Centrum. 1 op de 20 kinderen komt met een ziekte of afwijking ter wereld. En ongeveer 1.400 kinderen per jaar overlijden in de periode rondom de geboorte. Het mogelijk maken van innovatieve behandelingen van de allerkleinsten al in de baarmoeder zal een bijdrage leveren aan de vermindering van de kindersterfte en het verbeteren van de levenslange gezondheid van zieke, te kleine of te vroeg geboren kinderen.
 
ALGEMENE INFORMATIE
Stichting Vrienden van het Sophia

www.vriendensophia.nl
info@vriendensophia.nl
(010) 703 67 50
Hoofd fondsenwerving: Inge Valkis
Voorzitter: Joan van Marwijk Kooy 
ANBI: Ja
Keurmerken: CBF 
IBAN: NL53 INGB 0000 0701 67