Stichting Vier het Leven​: Vier het Leven verbindt ouderen via culturele activiteiten

Vrijwilligers van Stichting Vier het Leven begeleiden al 15 jaar ouderen persoonlijk naar musea, film,- concert- en theatervoorstellingen. Nu de coronamaatregelen enigszins versoepeld zijn kan er gelukkig weer op kleine schaal worden genoten van deze uitjes. Wel heeft de corona crisis ertoe geleid dat Vier het Leven allerlei alternatieven heeft bedacht om ouderen met vrijwilligers én elkaar in contact te brengen. Directeur Annerieke Vonk vertelt hier enthousiast over.

Vier het leven groeide de laatste jaren enorm. In 87 programma gebieden in Nederland namen ruim 2.000 vrijwilligers 30.000 deelnemers mee naar theaters, filmhuizen en musea. Half maart, toen de corona lockdown van kracht werd, kwamen deze bezoeken tot stilstand. ‘De gezondheid van onze gasten, met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar, stond natuurlijk voorop’, vertelt Annerieke. ‘We zijn toen direct aan de slag gegaan om met onze deelnemers in contact te blijven. Allereest hebben wij belteams opgericht om een luisterend oor te bieden. Onze gasten hadden het er moeilijk mee dat ze niet met ons op stap konden gaan en thuis in isolement zaten. Dat wekelijkse belletje met onze meelevende vrijwilligers werd enorm gewaardeerd. De vrijwilligers lieten daarmee zien dat zij flexibel en innovatief met de bizarre situatie die ontstond om konden gaan. Wij investeren graag in de ontwikkeling van onze vrijwilligers en hebben hen waar nodig begeleid om andere taken op zich te nemen dan gewoonlijk.’ 

Online 
Naast de belteams gingen de medewerkers van Vier het Leven aan de slag met het uitbreiden van de online-communicatie. Via nieuwsbrieven, Facebook en de website werden de ouderen op de hoogte gehouden van de culturele activiteiten die wél door konden gaan. Zo werden filmpjes gedeeld van voorstellingen, concerten en virtuele rondleidingen door musea die via online-kanalen werden aangeboden. Ook bekende artiesten spraken voor de camera speciaal voor gasten van Vier het Leven bemoedigende wensen in. ‘Ouderen zijn vaak meer digitaal onderlegd dan wij denken en maken er steeds meer gebruik van’ vervolgt Annerieke. ‘Lukte dat wat minder dan werden zij geholpen door familie of onze vrijwilligers om hen via de telefoon wegwijs te maken op hun laptop of tablet. Zo konden ze toch genieten van een aantal mooie culturele voordrachten en hartverwarmende berichten.’

Hartenwensen
Toen het weer enigszins mogelijk was regelde Vier het Leven dat een aantal muzikanten op locatie korte optredens verzorgden. ‘Zo gingen we niet naar de artiesten toe maar brachten ze juist ‘aan huis’,’ vertelt Annerieke. ‘Dankzij financiële steun konden we een aantal hartenwensen in vervulling laten gaan. Zo werden ouderen die het extra moeilijk hadden of een bijzondere verjaardag of jubileum vierden, in het zonnetje gezet. Dat waren prachtige evenementjes waar een hele buurt vrolijk van werd.’

Sociaal netwerk
Vier het Leven wil juist nú continuïteit bieden van haar activiteiten in Nederland. Ouderen op hoge leeftijd krijgen te maken met toenemende fysieke problemen en een krimpend sociaal, zorgend netwerk. Tevens beschikken ouderen met het vorderen van de jaren steeds minder over eigen vervoer. De deelnemende gasten geven aan dat ze een dergelijk uitje niet meer georganiseerd krijgen met kaarten, vervoer en begeleiding of gezelschap. Ook geven de deelnemers aan dat culturele beleving een belangrijk onderdeel van hun leven is. ‘Een uitje naar theater, film of museum zorgt voor een positieve gezondheid van onze gasten,’ stelt Annerieke. ‘Daarom is het zo belangrijk om de activiteiten van Vier het Leven lokaal in te bedden in de samenleving.’ 

Community
Op dit moment is Vier het Leven dan ook druk bezig met plannen voor de komende tijd. Op kleine schaal kunnen, geheel volgens de RIVM-maatregelen, weer theaters en musea worden bezocht. Daarnaast wordt ingezet op het ontwerpen van de Vier het Leven community. Dit is een online platform waarop ouderen met vrijwilligers en met elkaar in contact kunnen komen. Annerieke Vonk: ‘onze wens blijft om het werk van Vier het Leven uit te breiden naar zoveel mogelijk gemeenten in Nederland. We hebben de gegevens van ouderen die graag met ons mee uit willen als we starten in hun gemeente. In die behoefte willen wij graag voorzien. Daar helpt de online community enorm bij. We hebben goede hoop dat wij met onze samenwerkingspartners tot nieuwe afspraken kunnen komen voor de toekomst. En er ook weer snel met elkaar op uit kunnen gaan.’

Financiële ondersteuning
Om de bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven mogelijk te maken is uiteraard financiering een blijvende vraag aan landelijke en lokale fondsen, major donors, donateurs, gemeenten en bedrijfsleven.  Met de steun van al deze partijen kunnen we de ouderen laten deelnemen aan de samenleving door erop uit te gaan en via de online community in contact te blijven. Daar werken we vol enthousiasme aan!
 
Vier het Leven organiseert jaarlijks 5.000 uitjes in 87 programmagebieden in Nederland. 
2.000 vrijwilligers begeleiden 30.000 deelnemers naar theater, film en museum om samen
zorgeloos te genieten.

Meer weten? Neem gerust contact op met onze afdeling Fondsenwerving: 035 5245156 

ALGEMENE INFORMATIE
Stichting Vier het Leven 

info@4hetleven.nl
www.4hetleven.nl
035 5245156

Directeur Annerieke Vonk 
Fondsenwerving Heidi Wennekes
ANBI en CBF gecertificeerd 
IBAN NL34RABO0128357894

Doelstelling: Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor ouderen zodat zij kunnen blij- ven deelnemen aan de samenleving.