Stichting leerKRACHT: Gelijke kansen in het onderwijs voor ieder kind!

Er is geen ontwikkeld land waar de kansenongelijkheid zo groot is als in Nederland, dat constateert de Onderwijsinspectie. Kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn zo groot, dat het voor kinderen met eenzelfde achtergrond één of zelfs twee verschillen in niveau uit kan maken. Met name kinderen uit achterstandsituaties ondervinden hiervan de gevolgen. Onder het motto ‘Elke dag samen een beetje beter’ pakt Stichting leerKRACHT kansenongelijkheid op grote schaal, met bewezen impact en bij de wortel aan: in het onderwijs.

Dit willen wij als organisatie concreet bereiken
Onderzoek van de Inspectie en McKinsey laat zien: scholen die meer bereiken met hun leerlingen hebben een verbetercultuur. Wij hebben een methodiek ontwikkeld die op Nederlandse scholen zo’n cultuur binnen één jaar realiseert.
In zo’n cultuur op school leren leraren van elkaar en verbeteren zij samen met hun leerlingen het onderwijs. Voor leerlingen is dat enorme winst: ze raken meer betrokken, hun leraren hebben meer werkplezier en het onderwijs wordt beter.
Dat geeft alle leerlingen geweldig onderwijs.

Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen Onze inktvlek wordt snel groter: van onze start met 15 scholen in 2012 naar 1.000 deelnemende scholen in 2020. Dat zijn 10% van alle Nederlandse scholen met samen 430.000 leerlingen.
Onze uitdaging is extra scholen te bereiken in de periode 2020-2022, zodat 20 procent van alle Nederlandse scholen met leerKRACHT werkt. Dan is onze omvang zó groot dat onze beweging vanzelf doorgroeit en duizenden scholen met miljoenen leerlingen bereikt. Scholen dragen nu al de volledige kosten van onze ondersteuning. Uw hulp gebruiken wij graag voor projecten om nog meer scholen te bereiken en onze aanpak schaalbaar te maken. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een online academie, organisatie van webinars en opmaat programma’s.

Belangrijkste resultaten sinds de start in 2012
Wij leveren duurzame impact. Uit onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat leerKRACHT werkt: wij creëren een professionele cultuur op school, waarin leraren sterker worden en teams samen het onderwijs verbeteren. Na afloop van onze ondersteuning is dit verankerd in de overtuiging van het team, de vaardigheden van leraren en in de manier van samenwerken.

Major donors kunnen bij ons contact opnemen met
Jaap Versfelt
initiatiefnemer stichting leerKRACHT 
jaapversfelt@stichtingleerkracht.nl
 


ALGEMENE INFORMATIE
Stichting leerKRACHT

085 4015794
www.stichting-leerkracht.nl
jaapversfelt@stichting-leerkracht.nl

Directeur: Jaap Versfelt 
Voorzitter: Paul Rutten 
ABNI: Ja

Doelstelling: Het structureel aanpakken van kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs