Prins Bernhard Cultuurfonds, het begin van iets moois…

Erwin Olaf / Kunstmuseum Den Haag (Foto: Wessel Spoelder)
Erwin Olaf / Kunstmuseum Den Haag
(Foto: Wessel Spoelder)
Iedereen weet hoe hard de cultuursector dit jaar is getroffen door de coronacrisis. Maar tussen alle donkere wolken dringen sprankjes licht door als ‘vaccin’ tegen algehele treurnis. Sinds de uitbraak van Covid-19 sprong het Prins Bernhard Cultuurfonds extra in de bres voor de cultuur. En dat kon mede dankzij de major donors: de bevlogen cultuurmecenassen die sinds jaar en dag aan het fonds zijn verbonden.

)
 

Een grote betrokkenheid vanuit private hoek in de crisistijd is een bekend fenomeen; het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid van particulieren groeit meestal tijdens een crisis. En dat was in dit corona-jaar gelukkig niet anders, want met alleen overheidssteun kan de sector niet toe. En dan dreigt er veel moois verloren te gaan. 
 
Noodhulp voor de cultuursector
Al in de eerste week van de coronacrisis, toen bleek hoe hoog de nood in de sector was, kwam het Cultuurfonds met een coulanceregeling voor lopende cultuurprojecten. Later werden er specifieke noodregelingen toegevoegd. Dankzij extra acties en giften van particulieren en een snelle bestedingsronde, kon het Cultuurfonds deze zomer aan 300 cultuurmakers extra een bijdrage geven. En intussen gingen de circa 3800 toekenningen die er elk jaar worden gegeven ook gewoon door.  

Ecosysteem van nieuwe fondsen
Het Prins Bernhard Cultuurfonds werd zo de spil in een ‘ecosysteem’ van nieuwe fondsen voor de cultuur. Ook de provinciale afdelingen van het Cultuurfonds kwamen direct in actie: er werden eigen coronaregelingen ingevoerd om ook regionale en lokale podia bij te staan of nieuwe culturele initiatieven mogelijk te maken. Zodat er straks, als het weer kan, we weer kunne gaan genieten van voorstellingen, tentoonstellingen, erfgoed. Maar ook voor de natuur, die ons nu extra dierbaar is met al die beperkingen binnenshuis.
 
Zilveren randje
Alle regelingen bij elkaar, van het Cultuurfonds, maar ook van andere private fondsen én de overheid, maakten in crisistijd een belangrijk verschil. Cultuurmakers reageren blij, dankbaar, ontroerd, uitzinnig. En blijven vooral aan de slag, zodat veel moois van de cultuur ondanks alles toch behouden blijft. Het zilveren randje rond de donkere wolken. 
 
Geef om, geef aan cultuur
Het Prins Bernhard Cultuurfonds kon in 2020 bijna 10 miljoen euro extra uitkeren, bovenop de reguliere circa 30 miljoen euro die elk jaar naar cultuur en natuur gaat. In 2021 is het zaak om de noodhulp om te zetten in herstel van de sector, sámen met de loterijen, donateurs én de belangrijke bijdrage van onze major donors. Zo staan we samen hopelijk aan het begin van iets moois!

Major donors kunnen contact opnemen met één van onze mecenaatsadviseurs:
Marceline Loudon m.loudon@cultuurfonds.nl
Mathilde Stuyling de Lange m.stuylingdelange@cultuurfonds.nl
Menno Tummers m.tummers@cultuurfonds.nl
 
We gaan heel graag in gesprek over wat u kunt doen voor cultuur of natuur in 2021.
 
ALGEMENE INFORMATIE
Prins Bernhard Cultuurfonds

www.cultuurfonds.nl
info@cultuurfonds.nl
020-5206130
Directeur: Cathelijne Broers          
Voorzitter: Pauline Meurs
Keurmerken: CBF, code cultural governance, code goed bestuur (GDN)
ANBI: Ja, culturele
IBAN: NL32 INGB 0000 333318
Interview met Cathelijne Broers


Klik hier voor het interview met Cathelijne Broers in De Dikke Blauwe major donor editie.