Stichting Charlie Braveheart: Pijn- en stressvermindering bij ziekenhuisbehandelingen voor kinderen


Wanneer kinderen in aanraking komen met gezondheidszorg gaat dit vaak gepaard met veel angst, pijn en stress. De nadruk ligt veelal op de behandeling of diagnose en daarbij is niet altijd voldoende aandacht voor wat het voor een kind betekent om dit te moeten ondergaan.
 
In 2019/2020 zijn ruim 20 teams uit Nederland en België geschoold in diverse technieken om kinderen beter te kunnen begeleiden binnen de gezondheidszorg. Daarnaast draagt Charlie Braveheart bij aan o.a. verpleegkundige vervolgopleidingen, symposia en het ontwikkelen van maatwerkoplossingen.
 
Stichting Charlie Braveheart streeft angst-, pijn- en stressvrije zorg na voor alle kinderen die in aanraking komen met gezondheidszorg. Of dit nu eenmalig is met een bezoek aan de Spoedeisende hulp, of gaat om een langdurige behandeling. Omdat dit voor een kind heel heftig en traumatisch kan zijn, wil de stichting een kindgerichte benadering stimuleren.
Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om pijn en stress te vermijden of te verminderen. De stichting ondersteunt onderzoek, onderwijsontwikkeling en implementatie van nieuwe technieken. Dit om zorgverleners in de praktijk beter toe te rusten bij de behandeling van kinderen. 
Deze technieken lopen uiteen van o.a. hypnotherapie, passend taalgebruik en medicatie, die hun werking hebben bewezen op het gebied van angstreductie, comfort en pijnstilling bij een behandeling of diagnosevorming. 
 
Hoe kunt u ons verder helpen?
  • Steun ons met een gift en draag bij aan kindgerichte zorg.
  • Stichting Charlie Braveheart is bij de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kunt u gebruikmaken van fiscale voordelen, bijvoorbeeld met een periodieke schenking.
            
ALGEMENE INFORMATIE
Stichting Charlie Braveheart 

www.charliebraveheart.com 
info@charliebraveheart.com
06-14581176
Voorzitter: Wulf van Alkemade
IBAN: NL 04 ABNA 0828 4083 27