Koop dat boek, steun die zender

Koop een boek & steun een zender
Koop een boek & steun een zender
U kent onze onhebbelijke gewoonte om flink door te drammen over die dikke jaargids waaraan Journaal en website hun naam te danken hebben. We doen dat om twee redenen. In de eerste plaats omdat we trots zijn op de inhoud van dat boek, maar ook omdat de verkoop ervan een belangrijke bijdrage levert aan de kostendekking van al onze activiteiten. Uitgever social enterprise Lenthe en Lenthe Foundation zorgen weliswaar voor flinke ondersteuning, maar om een journalistieke zender als De Dikke Blauwe in de lucht te houden zijn bijdragen van kopers en businesspartners onontbeerlijk.
 
In de wereld van doneren & sociaal investeren wordt doorgaans goed op de kosten gelet. Maatschappelijk kapitaal vraagt erom dat elk dubbeltje ten minste tweemaal wordt omgedraaid. Dat is niet alleen een thema voor filantropische organisaties, maar ook voor ons. Social enterprise Lenthe heeft met De Dikke Blauwe (en zijn voorgangers FM en Filanthropium) de afgelopen tien jaar consequent geïnvesteerd in een journalistiek product: daarbij staat het belang van de lezers voorop. Dat is a priori niet de weg van de minste weerstand, want betrouwbaarheid komt te voet en gaat te paard. Het opbouwen van kwalitatief bereik kost tijd. Veel tijd. Tijd die nodig is om bijvoorbeeld partnerships met dienstverleners in de sector te sluiten en ook daaruit inkomsten te genereren.
 
Steun van Lenthe Foundation
We prijzen ons daarom gelukkig met de steun van Lenthe Foundation. Door een majeure financiële bijdrage van deze stichting kan social enterprise Lenthe vanaf 1 december 2016 het wekelijks verschijnende opinieblad DDB Journaal kosteloos aanbieden. Hierdoor zullen nog meer mensen en organisaties kennis kunnen nemen van nieuws en opinies over de wereld van doneren & sociaal investeren. Daardoor draagt de foundation actief bij aan haar missie: het bevorderen van de maatschappelijke vrijgevigheid in Nederland. Voor dekking van de exploitatiekosten van onze DDB-operatie zijn inkomsten uit verkoop van onze jaarlijkse gedrukte gids echter onontbeerlijk. Met de aanschaf van een Dikke Blauwe steunt u dus nadrukkelijk uw journalistieke zender in de sector.

Wat mag u verwachten van De Dikke Blauwe3?
Donoren (en hun adviseurs, zoals notarissen), maar ook bestuurders van filantropische organisaties, fondsenwervende ngo's (cultuur, zorg, wetenschap), kerken en financieringzoekende social entrepreneurs vinden in dit boek behalve de uit vorige edities vertrouwde elementen de volgende noviteiten:
* Het Land van Goed Doen in Kaart(en): 15 kernonderwerpen op zeer compacte wijze bijeengebracht op info-sheets, inclusief de ‘10 Broodjes Aap-verhalen over goed doen’;
* De Blauwe Troonrede, voortaan gepresenteerd op de Vierde Dinsdag in September door de zelfbenoemde regering van Het Land van Goed Doen: beleidsvoornemens die er niet om liegen, maar wel om lachen...
* De Blauwe Belofte: een nieuwe, nationale campagne naar het voorbeeld van The Giving Pledge en openhartige interviews met drie major donors;
* Uitgebreide Blue Pages, met nu ook info over aantallen fte’s, vrijwilligers en donateurs;
* Een heel hoofdstuk over maatschappelijk schenken, nalaten en investeren: interviews met en advies van top-experts;
* Informatiebronnen: hebben we dit jaar behalve uitgebreid grotendeels ook beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid, transparantie en volledigheid. Hoe veel sterren krijgt uw website?;
* Namenregister met honderden namen van mensen die in DDB3 worden genoemd: staat u er ook bij?
 
Bijna 600 pagina's...
Al die investeringen in extra informatie hebben ertoe geleid dat DDB3 maar liefst 150 pagina's dikker is dan vorig jaar. De gedrukte jaargids De Dikke Blauwe is onze en ook uw parkeerhaven. Papier boven pixels. Een still uit de doorlopende film die wij draaien van de wereld van doneren & sociaal investeren. Alles bij elkaar geharkt, gewied, geordend, gecategoriseerd, geduid. Ideaal voor nieuwkomers, zoals nieuwe bestuurders, major donors en hun adviseurs. Ideaal voor die hards en specialisten die ook graag het ‘hele plaatje’ willen en geen tijd hebben om die lavastroom aan informatie elke dag te verteren. Bestel dat 'collector's item' en steun uw journalistieke zender in de sector.
Dit wordt gezegd over DDB3:

'Een geweldig inspirerend boek en een absolute eer om er in te mogen staan en er deel van uit te maken'
Joop van den Ende, winnaar DDB100 invloedrijkste personen in doneren & sociaal investeren

'Een indrukwekkende staalkaart van onze huidige filantropische kracht'
Jan Peter Balkenende, voorzitter Maatschappelijke Alliantie

'De beste, overzichtelijkste en meest complete introductie tot filantropie en sociaal investeren in Nederland voor een breed publiek'
prof. dr. Theo Schuyt, hoogleraar filantropie

'Hij is dik, blauw en echt goed. Dit boek hoort bij elke bestuurder en fondsenwerver op de werktafel te liggen'
Fons van Rooij, voorzitter Nederland Filantropieland

Bestel nu vast de gedrukte jaargids De Dikke Blauwe4!

Ja, ik bestel een exemplaar van De Dikke Blauwe4. Ik betaal €69,- inclusief btw en exclusief verzendkosten. Boek en factuur kunt u sturen aan:  
Organisatie
Aanhef
Voor- en achternaam
Functie
E-mail
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon