Leger des Heils: Je bent niet alleen


Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging je hebt. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Wij geloven in kansen voor iedereen. Omdat ieder mens ertoe doet.

Er is in onze samenleving veel armoede, eenzaamheid en onrecht. We strijden tegen dakloosheid, mensenhandel, misbruik, verslaving en helpen de kwetsbare mens. Ongeacht afkomst, ras, leeftijd of geloofsovertuiging bieden we hulp en ondersteuning aan hen die een helpende hand of sterke schouder nodig hebben.

Het Leger des Heils is actief in veel sectoren van de professionele hulpverlening: dak- en thuislozen, jeugdbescherming, verslavingszorg, crisisopvang voor tienermoeders en gezinnen, arbeidsre-integratie en begeleid wonen. 
Daarnaast is de maatschappelijke dienstverlening erg belangrijk. Mensen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen. De overheid trekt zich terug. Niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils biedt voor hen een vangnet. Denk aan schuldhulpverlening, maaltijdprojecten, kledingwinkels en huiskamers in de buurt. 

Wilt u voor kwetsbare mensen het verschil maken? Ga dan samen met ons in gesprek. We kijken naar uw belangstelling en passie en gaan op zoek naar hoe we elkaar daarin kunnen vinden. 

Neem als grote gever contact op met:
Rick Woolderink
rick.woolderink@legerdesheils.nl
088 – 065 31 34
 

In het afgelopen jaar zijn ruim 117.000 mensen in aanraking gekomen met onze organisatie. Bijna 66.000 mensen klopten aan voor zorg, hulp of steun van Welzijns- en Gezondheidszorg, en bijna 17.000 personen werden begeleid vanuit Jeugdbescherming en Reclassering. Buurtgericht werk om sociale uitsluiting en eenzaamheid tegen te gaan, blijft een belangrijk speerpunt. In 2019 namen wekelijks ruim 14.000 personen deel aan activiteiten in hun eigen buurt.
Een ontwikkeling die we in de toekomst verder en meer willen stimuleren.  

 

ALGEMENE INFORMATIE
Leger des Heils
Hannelise Tvedt

www.legerdesheils.nl
fondsenwerving@legerdesheils.nl
088 065 3134
Directeur: Envoy Harm van Teijlingen
Voorzitter: Commissioner Hannelise Tvedt
Doelstelling: Er zijn voor mensen zonder helper
Keurmerken: CBF Erkend Goed Doel
ANBI: Ja
IBAN: NL72 RABO 0707 070 171