Gelijke kansen in het onderwijs voor ieder kind!

Gelijke kansen in het onderwijs voor ieder kind!
Gelijke kansen in het onderwijs voor ieder kind!
Er is geen ontwikkeld land waar de kansenongelijkheid zo groot is als in Nederland, dat constateert de Onderwijsinspectie. Kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn zo groot, dat het voor kinderen met eenzelfde achtergrond één of zelfs twee verschillen in niveau uit kan maken. Met name kinderen uit achterstandsituaties ondervinden hiervan de gevolgen. Onder het motto ‘Elke dag samen een beetje beter’ helpt Stichting leerKRACHT dit op grote schaal en met bewezen impact aan te pakken.
 
Wij hebben een methodiek ontwikkeld gebaseerd op wat internationaal werkt en passen die in Nederlandse scholen toe. Deze methodiek bestaat uit vier instrumenten die leraren in teams gebruiken: korte, efficiënte, staande overleggen bij een verbeterbord, samen lessen ontwerpen, lesbezoeken afleggen bij elkaar en feedback ophalen bij hun leerlingen. Daarmee bereiken we dat er op deelnemende scholen een cultuur ontstaat waarin leraren in teams van elkaar leren en samen met hun leerlingen het onderwijs verbeteren. Voor leerlingen is dat enorme winst: ze worden gezien en gehoord, krijgen meer eigenaarschap voor hun eigen leren en helpen elkaar in de klas. Dat geeft alle leerlingen maximale kansen op geweldig onderwijs.
 
Onze uitdaging is 1.000 extra scholen te bereiken in de periode 2020-2022, zodat 20 procent van alle Nederlandse scholen met leerKRACHT werkt. Dan is onze omvang zó groot dat onze beweging vanzelf doorgroeit en duizenden scholen met miljoenen leerlingen bereikt. Scholen dragen nu al de volledige kosten van onze ondersteuning. Uw hulp gebruiken wij graag voor projecten om nog meer scholen te bereiken en onze aanpak schaalbaar te maken. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een online academie, organisatie van webinars en op-maat programma’s.
 
Belangrijkste resultaten sinds de start in 2012:
Wij leveren duurzame impact. Uit onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat leerKRACHT werkt: wij creëren een professionele cultuur op school, waarin leraren sterker worden en teams samen het onderwijs verbeteren. Na afloop van onze ondersteuning is dit verankerd in de overtuiging van het team, de vaardigheden van leraren en in de manier van samenwerken. Onze inktvlek wordt snel groter: van 15 scholen in 2012 naar 870 deelnemende scholen in 2018 met 380.000 leerlingen. 
 
Major donors kunnen bij ons contact opnemen met:
Jaap Versfelt, initiatiefnemer stichting leerKRACHT, jaapversfelt@stichtingleerkracht.nl
 
ALGEMENE INFORMATIE
Stichting leerKRACHT
Jaap Versfelt

www.stichting-leerkracht.nl
jaapversfelt@stichting-leerKRACHT.nl
085 - 401 57 94
Directeur: Jaap Versfelt
Voorzitter: Paul Rutten
Doelstelling: Het structureel aanpakken van kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs
ANBI: Ja