Kansfonds: ‘Een samenleving waarin plek is voor iedereen’

Iéder mens telt. Daar geloven wij in bij Kansfonds. Juist daarom zien we om naar de meest kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden of mensen die in ernstige armoede leven. We steunen lokale initiatieven, bieden een vangnet waarin mensen naar elkaar omzien en werken aan structurele oplossingen waarmee de oorzaken aangepakt worden die problemen in stand houden.
 
Het werk van Kansfonds wordt mede mogelijk gemaakt door giften en nalatenschappen. U kunt van grote betekenis zijn voor een ander, ook als u er niet meer bent. Kansfonds biedt u de mogelijkheid om uw gift of nalatenschap een speciale bestemming te geven. Deze bestemming kan een bepaald thema zijn (bijvoorbeeld armoede), een doelgroep (bijvoorbeeld dakloze jongeren), of een gebied (bijvoorbeeld uw directe leefomgeving). Samen met u stellen we vast hoe we uw wens het best kunnen realiseren. 
Kansfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor uw gift vrijgesteld is van schenk- of erfbelasting. Uw gift gaat dan ook volledig, voor de volle 100%, naar de door u gekozen bestemming. Wilt u weten wat Kansfonds voor u kan betekenen? Vraag dan de informatiebrochure aan via info@kansfonds.nl of neem contact op met mevrouw Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds, h.hulsebosch@kansfonds.nl.

 
©Marieke Odekerken

Layla: “Hier krijg ik eindelijk de ruimte om vooruit te kijken. Ik voel me weer vrij.”
Schuld is een belangrijke oorzaak waardoor Nederlandse jongeren op straat belanden. Om dit te voorkomen, steunt Kansfonds projecten die zich inzetten voor dak- en thuisloze jongeren.Gewoon Geld Geven 
Het innovatieproject ‘Gewoon Geld Geven’ is een initiatief van Kansfonds en de Hogeschool van Amsterdam waarbij we mensen in Nederland die leven in armoede geld geven. Hiermee maken we het mogelijk dat gezinnen in armoede zelf bepalen waar ze het meeste behoefte aan hebben. Een oplossing die simpel en vernieuwend is en uitgaat van een positief mensbeeld. Ingewikkelde problemen vragen tenslotte niet altijd een ingewikkelde oplossing.

“In Nederland zijn wij de eerste die het effect van onvoorwaardelijk extra geld geven gaat onderzoeken”, zegt Roeland van Geuns, armoede-lector aan de Hogeschool van Amsterdam. “Ik ben blij dat het er dankzij Kansfonds eindelijk van gaat komen.”
 
ALGEMENE INFORMATIE
Kansfonds 

www.kansfonds.nl 
info@kansfonds.nl 
035 624 96 51 
Directeur Drs. Henriëtte M.C. Hulsebosch 
Voorzitter Drs. Theo J.M. Bovens
ANBI ja 
CBF ja
IBAN NL20 INGB 0660 9712 40
Doelstelling Kansfonds ziet om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. We helpen waar niemand anders dat doet of durft.