Hersenstichting: Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop

 
Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. Ze vormen ons geheugen, onze persoonlijkheid en laten ons emoties ervaren. Onze hersenen regelen alles. Maar wat als die hersenen u in de steek laten? En u niet meer bent wie u was, of niet meer weet wie u bent? Wat als u niet meer op uw lichaam kunt vertrouwen door de hersenaandoening die uw leven beheerst?
 
1 op de 4 mensen in Nederland heeft een hersenaandoening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dementie, parkinson, een beroerte, depressie of hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Een hersenaandoening zet niet alleen jouw leven op z’n kop, maar ook dat van je omgeving. Vroeg of laat raakt het ons allemaal.
 
Dit moet stoppen. In veel gevallen bestaat er echter nog geen behandeling die de aandoening kan vertragen of stoppen. Leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen is dan de enige optie.
 
Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Nu en in de toekomst. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg.

‘Ik hoop iets bij te dragen’
Margriet Onland, donateur en erflaatster: ‘Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. Ook dat van mijn broer. Hij was een grote, leuke man die langzaam uit het leven verdween. Heel confronterend. Hij kreeg al op zijn 63e dementie. Door te geven aan de Hersenstichting, hoop ik iets bij te dragen aan de draaglijkheid van dementie. Die verlichting gun ik iedereen.’
Foto: Yvonne Witte
 

 
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson tot 2040 explosief zal stijgen. Deze explosieve stijging heeft een enorme impact op de gehele samenleving. Met uw steun kan de Hersenstichting grotere stappen maken naar gezonde hersenen voor iedereen. U draagt bij aan noodzakelijke oplossingen voor alle mensen met een hersenaandoening, nu en in de toekomst.Wilt u ook bijdragen? Neem dan contact op met Frenk Kapiteijn, relatiemanager grote gevers, via fkapiteijn@hersenstichting.nl of 070 360 42 06. Neem voor meer informatie over nalaten contact op met Henriëtte Hindriks, relatiemanager nalaten, via hhindriks@hersenstichting.nl of 070 302 47 40. 
 

ALGEMENE INFORMATIE
Hersenstichting

www.hersenstichting.nl
info@hersenstichting.nl
070 360 48 16
Directeur: Mevrouw M. Heimens Visser
Voorzitter: De heer E.P. Goudswaard, MBA
Keurmerken: CBF
ANBI: Ja
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860