Cultuur voor een open en democratisch Europa

Cultuur voor een open en democratisch Europa
Cultuur voor een open en democratisch Europa
De European Cultural Foundation (ECF) is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor een open, democratisch en inclusief Europa mogelijk gemaakt door cultuur. 
 
Al 65 jaar zetten wij onze ervaring en expertise in om grensoverschrijdende uitwisselingen en culturele activiteiten te stimuleren, in een Europa waarin wij samen voor grote uitdagingen staan. Fragmentarisering, ongelijkheid en gebrek aan solidariteit zorgen voor verdeeldheid en polarisatie en maken Europa kwetsbaar. Dit is iets wat wij dagelijks meemaken en zien gebeuren, in Nederland en in Europa.
 
Wat kan cultuur doen?
Cultuur kan Europa verbinden.
Cultuur kan ruimtes creëren voor Europese ervaringen.
Cultuur laat ons Europese diversiteit zien. 
Cultuur geeft ons inzicht in hoe we met verschillen tussen mensen omgaan. 
Cultuur biedt tegenstand aan polariserende en tegenstrijdige krachten en biedt plaats voor ontmoeting en ontdekking.
Cultuur helpt ons om samen een positieve toekomst voor Europa op te bouwen. 
Cultuur vertelt het verhaal van Europa.
 
Wat kunnen wij doen?
In alles wat wij doen staat cultuur centraal als inspirerende kracht. 
Elk initiatief dat wij ondersteunen – op lokaal, nationaal of Europees niveau – is van belang voor Europa. 
 
Wij zijn een verbindende schakel tussen Europese, nationale en lokale instellingen, organisaties en tussen culturele initiatiefnemers.
 
Wij geloven in vooruitgang en ontwikkelen geregeld nieuwe programma's die innovatieve manieren van werken verkennen en trends in de samenleving onderzoeken.
Zo hebben wij in 2019 door “Democracy Needs Imagination” initiatieven mogelijk gemaakt om het publieke debat rond de Europese verkiezingen te verbreden en verdiepen. 
 
Deelt u onze visie van een solidair en inclusief Europa en wilt u daarin een verschil maken? Met uw donatie of nalatenschap kunnen wij samen meer bereiken.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
Gunilla Redelius gredelius@culturalfoundation.eu. 020-5733868.
 
ALGEMENE INFORMATIE
European Cultural Foundation
André Wilkens

www.culturalfoundation.eu
ask@culturalfoundation.eu
020 5733868
Directeur: André Wilkens
Voorzitter: Christophe de Voogd
Doelstelling: Het steunen van grensoverschrijdende culturele activiteiten in Europa die een bijdrage leveren aan een innovatieve, democratische en open samenleving.
ANBI: Ja
IBAN: NL36ABNA0411220160