Nederlandse Brandwonden Stichting: Brandwondenartsen luiden de noodklok over de ‘vleesetende bacterie’


‘De vleesetende bacterie… dat klinkt zoals het is. Zelfs als brandwondenchirurg schrik ik van de snelheid waarmee de bacterie zich kan verspreiden.’ Aan het woord is dr. Annebeth de Vries, kinder- en brandwondenchirurg in Beverwijk en projectleider van het Necrotiserende Weke Delen Kennisproject waarvoor de Nederlandse Brandwonden Stichting financiering zoekt. 

Naast brandwondpatiënten worden in Nederlandse brandwondencentra in toenemende mate patiënten met Necrotiserende Fasciitis (NF) opgenomen. En dat zijn dan de ‘gelukkigen’: veel necrotiserende weke delen infecties (met de illustere bijnaam de ‘vleesetende bacterie’) worden niet of te laat (h)erkend. Het gevolg: te laat ingrijpen, onnodig veel lichamelijke schade en zelfs de dood:  circa 30% van de patiënten overleeft het niet. 

Promovendus op het project, drs. Jaco Suijker: ‘We weten nog veel te weinig van Necrotiserende Weke Delen Infecties (NWDI) en dat moet écht veranderen. Wel weten we dat vroege herkenning moeilijk is en de ziekte zich razendsnel ontwikkelt. Verder, dat mensen meestal de bacterie feitelijk al in zich hebben, ‘iets’ het activeert en mortaliteit direct gerelateerd is aan de tijdsduur tussen eerste symptomen en chirurgische interventie.’ 

Dat brandwondencentra de juiste plek zijn voor patiënten met NWDI is verklaarbaar: als geen ander kunnen brandwondenartsen huid-besparende technieken inzetten die leiden tot aanzienlijk minder littekens. Ook is er veel ervaring met genezing van zeer grote wonden en de psychosociale gevolgen van ernstige littekens. Dat is ook de reden dat de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft besloten om zich over deze patiënten en deze ziekte te ontfermen. Stap één is het vinden van mensen, vermogensfondsen en bedrijven die financieel willen bijdragen aan het Necrotiserende Weke Delen Kennisproject.

Medisch specialist Annebeth: ‘Tot op heden is er te weinig onderzoek gedaan naar NWDI. Meer onderzoek is nodig om inzicht in en grip op de incidentie, diagnose, behandeling, morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit van leven in de Nederlandse populatie te krijgen. We moeten snel kennis onder artsen vergroten, zodat zij weten hoe de ziekte in vroeg stadium te herkennen en hoe ze moeten handelen als zij een patiënt met NWDI onder het mes krijgen. Dat gaat heel veel leed besparen.’


Wilt u meer weten of bijdragen? Neem contact op met Marijne Landman via mlandman@brandwondenstichting.nl of info@brandwondenstichting.nl
 
ALGEMENE INFORMATIE
Nederlandse Brandwonden Stichting 

brandwondenstichting.nl        
info@brandwondenstichting.nl                    
0251-275555  
Directeur: Rob Baardse 
Voorzitter: Huub Arendse
Keurmerken: CBF
ANBI: Ja
IBAN: NL93 RABO 0388013222