Bijdragen aan nóg beter onderwijs en onderzoek 

Bijdragen aan nóg beter onderwijs en onderzoek 
Bijdragen aan nóg beter onderwijs en onderzoek 
Sinds 1913 zet Stichting Erasmus Trustfonds zich in voor de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Stichting Erasmus Trustfonds kan die ondersteuning bieden door schenkingen van alumni, bedrijven, instellingen en andere betrokkenen te ontvangen en beheren.

Dankzij donaties is financiële ondersteuning mogelijk voor projecten en activiteiten die bijdragen aan nóg beter onderwijs en onderzoek. Of aan studenten en medewerkers om hen te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. De universiteit heeft deze donaties hard nodig om zich op wereldschaal te kunnen blijven meten aan andere universiteiten.

Wat doen wij? 
Stichting Erasmus Trustfonds zet zich in om Erasmus Universiteit Rotterdam te helpen om op drie ambitieuze thema’s de sociale en economische impact van het werk van de universiteit te vergroten: 

§  Living together in vital cities
Hoe gaan we om met de toenemende verstedelijking? Hoe zorgen we voor veiligheid en weerbaarheid van de bewoners, hoe gaan we om met vraagstukken rondom migratie, creativiteit en voedselvoorziening?   

§  Striving for better health and healthcare
Goede gezondheidszorg is van essentieel belang voor een lang en gezond leven. Hoe is betere gezondheidszorg mogelijk door slimmere keuzes? 

§  Fostering inclusive prosperity
Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen van welvaartsgroei profiteren en hoe kunnen gelijktijdig de negatieve gevolgen van deze groei tot een minimum worden beperkt?  

Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen: 
U kunt Stichting Erasmus Trustfonds steunen door een schenking te doen of ons op te nemen in uw testament. Op deze manier is uw bijdrage van blijvende impact op baanbrekend onderwijs en onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

 
ALGEMENE INFORMATIE
Margot Sluis-Barten
Stichting Erasmus Trustfonds
www.trustfonds.nl
secretariaat@trustfonds.nl 
+31 (0)10 411 05 96
Directeur: Drs. Margot van Sluis-Barten
Voorzitter: Drs. F.A. van Houten (Raad van Toezicht) en drs. M.G. Muller (Bestuur) 
Doelstelling: 
Stichting Erasmus Trustfonds zet zich in voor de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Keurmerken: ANBI
IBAN: NL06 ABNA 0564414352