Alzheimer Nederland: Samen zorgen voor oplossingen bij dementie  

Gerjoke Wilmink is directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.

Haar doel: oplossingen voor dementie dichterbij brengen.
 
Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, is niets vanzelfsprekend meer. Ik heb het ziekteproces zelf van nabij meegemaakt, u wellicht ook. Dementie ontwricht het dagelijks leven, niet alleen van mensen die door de ziekte getroffen worden, maar ook van hun naasten. 
 
Door de coronacrisis is juist onze achterban, mensen met dementie en hun mantelzorgers, extra hard geraakt. Denk aan de bezoekersstop in verpleeghuizen, het wegvallen van dagactiviteiten, minder (thuis)zorg en het isolement waar men in terecht kwam. We hebben meer dan ooit gezien dat we mensen met dementie moeten blijven betrekken bij de maatschappij en dat er een balans moet zijn tussen veiligheid en welzijn voor kwaliteit van leven.
 


De groep mensen met dementie neemt helaas toe. In 2040 is het aantal verdubbeld naar een half miljoen. Dementie wordt al volksziekte nummer 1 genoemd omdat de impact op zowel de patiënt als de omgeving heel groot is. Maar er is hoop voor de toekomst.
Dankzij het onderzoek naar dementie wordt steeds meer bekend over de complexe oorzaken. Van de eiwitten die alzheimer veroorzaken, tot het afweersysteem en erfelijke factoren. De diagnose dementie wordt sneller en eerder gesteld. Dit is essentieel voor een goede behandeling. En we weten steeds meer over leefstijlen die het risico op dementie kunnen verkleinen. 

Daarnaast zetten we ons actief, met hart en ziel, in om de belangen te behartigen van mensen met dementie en mantelzorgers. In politiek Den Haag, maar ook bij gemeentes en zorgverzekeraars. Zodat er rekening met hen wordt gehouden en ze écht worden gezien. 
Veel mantelzorgers zijn bovendien overbelast. Wij bieden ondersteuning en advies om de zorgen te verlichten. Onder meer via het platform dementie.nl, 257 Alzheimer Cafés en de AlzheimerTelefoon. Ook trainen we bedrijven en dienstverleners om goed te leren omgaan met mensen met dementie. 
 
 U bent van grote betekenis
Foto: Jan Peter Fiering
 Heeft u in uw omgeving te maken (gehad) met dementie en wilt u bijdragen aan oplossingen? We gaan graag met u in gesprek over uw wensen en de mogelijkheden.
Samen met u kunnen we onze ambities verwezenlijken en oplossingen voor dementie dichterbij brengen door te investeren in onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek naar preventie en genezing in de toekomst maar ook naar praktische oplossingen voor een beter leven met dementie nu. 
 
Foto: Jan Peter FieringMisschien wilt u gericht bijdragen aan onderzoek naar medicijnen om het geheugen te verbeteren, onderzoek naar het alzheimereiwit tau of naar het gen dat betrokken is bij Lewy Body en parkinson. Voor dit, en ander innovatief onderzoek naar oplossingen, is uw steun hard nodig. Wij houden u graag op de hoogte van het onderzoek dat u steunt. 
Het is ook mogelijk gericht bij te dragen vanuit een (familie)stichting of vermogensfonds. Of een eigen Fonds op Naam op te richten binnen Alzheimer Nederland. Met een eenmalige of structurele gift voor onderzoek brengt u een toekomst zonder dementie dichterbij.
 
Bekijk alle mogelijkheden om bij te dragen aan oplossingen op alzheimer-nederland.nl/grote-gift

Persoonlijk advies
Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? U kunt contact opnemen met Caroline van Gein, adviseur bijzondere giften, telefonisch via 033-303 25 61 of per e-mail naar c.vangein@alzheimer-nederland.nl.

 
Gerjoke Wilmink
ALGEMENE INFORMATIE
Alzheimer Nederland
www.alzheimer-nederland.nl
info@alzheimer-nederland.nl
033-3032502
Directeur: Gerjoke Wilmink
Voorzitter: Liesbeth Spies
Doelstelling: Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.
Keurmerken: CBF, Privacy Waarborg 
ANBI: Ja
IBAN: NL13 INGB 0000 0025 02