Toon alles (1)

Zorgen voor een oplossing bij dementie

20 juni 2018, 00:00
Wat is uw persoonlijke, maatschappelijke missie als bestuurder?
Het liefst zou ik willen dat mijn functie niet nodig is omdat dementie niet meer voorkomt. Zover is het helaas nog niet, al komt de oplossing wel stapje voor stapje dichterbij. Er is echter nog veel onderzoek nodig.

Nederland telt circa 270.000 mensen met dementie, waarvan de meeste nog thuis wonen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, is niets vanzelfsprekend meer. Maar dat betekent niet dat iemand niet meer meetelt. Want men- sen met dementie kunnen veel langer meedoen dan vaak gedacht wordt, als ze maar passende ondersteuning en zorg krijgen. Samen met de medewerkers, vrijwilligers en samenwerkings- partners doe ik er alles aan om deze ambities te verwezenlijken.

Wat kunt u betekenen voor major donors die in uw organisatie zijn geïnteresseerd?
Mogelijk heeft u in uw omgeving te maken (gehad) met dementie en wilt u ons steunen. Ik ga graag met u in gesprek over wat we samen kunnen betekenen voor mensen met dementie en een toekomst zonder dementie. Uw bijdrage kan van grote betekenis zijn, voor nu en in de toekomst!

DDB Paspoort

Gerjoke Wilmink
Burgerlijke staat
Onbekend
Functie
Directeur


Doneert privé
Verschillende gezondheidsfondsen en culturele instellingen
Maatschappelijke nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Nationaal Fonds Kinderhulp, lid Reclame Code Commissie, lid Adviesraad NTR, lid Maatsch. Adviesraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Droom
Ik wil me graag inzetten voor een maatschappij waaraan iedereen zo lang mogelijk kan meedoen. Een samenleving die rekening houdt met alle mensen die door alzheimer of een andere vorm van dementie zijn getroffen en hun naasten.
Maatschappelijke missie
Een maatschappij waarin niemand wordt buitengesloten en een toekomst zonder dementie.


gerelateerde items