WRR-Symposium over Filantropie 21 februari a.s.

22 januari 2019, 12:05
WRR-Symposium over Filantropie 21 februari a.s.
WRR-Symposium over Filantropie 21 februari a.s.
De WRR-Verkenning Filantropie op de grens van overheid en markt schetst de veelvormigheid van de Nederlandse filantropie. Filantropie is van belang voor sociale cohesie en een pluriforme democratie. Maar welke ontwikkelingen in de interactie met overheid en bedrijfsleven kunnen daar afbreuk aan doen? Wat zijn de consequenties voor het overheidsbeleid inzake filantropie?  

Op 21 februari 2019 organiseert de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een debat met geldwervende fondsen, goededoelenloterijen, sociale ondernemers, vermogensfondsen, beleidsambtenaren, Kamerleden en wetenschappers over de bouwstenen van een beleidsvisie op filantropie.

De centrale thema's van dit debat zijn:
  • Giftenaftrek en goededoelenloterijen: zijn dat de gewenste faciliteringsmogelijkheden of kan het ook anders?
  • Impactgerichte en ondernemende filantropie: het beste van twee werelden of een onmogelijke combinatie?
Reserveer 21 februari vast in uw agenda. Locatie: Vredespaleis Den Haag. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur.

Programma
14.15 Welkom - Corien Prins, voorzitter WRR
14.20 Bouwstenen van een beleidsvisie op filantropie - Marianne de Visser, raadslid WRR
14.30 Fiscale stimulering van filantropie: wenselijk of kan het ook anders? Inleidende discussie met Gabriël van den Brink, Godfried Engbersen en Sigrid Hemels
15.00 Goededoelenloterijen: gokje wagen of filantropie? Inleidende discussie met Dennis van Breemen, Ineke Holtwijk en Dorine Manson.
15.30 Pauze
16.00 Column 'Superrijk en filantroop' - Jos van Hezewijk
16.15 Ondernemende filantropie: het beste van twee werelden? - Inleidende discussie met Dennis van Breemen, Mark Hillen, Kelly Liket en Willem Trommel
16.45 Afsluiting, Column - René Bekkers en slotwoord Marianne de Visser
17.00 Napraten met een drankje.
 
De WRR-Verkenning kunt u hier downloaden.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan registratie@wrr.nl onder vermelding van Conferentie Filantropie, uw naam, functie en organisatie. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging.
gerelateerde items