Waarheidscommissie

27 augustus 2008, 08:59

It's time to come clean people: Wijnand heeft dat ingezien. Nu wij nog. Het is tijd voor het instellen van een Waarheidscommissie voor de gehele filantropische sector. En dan bedoel ik niet alleen voor het voltallige bestuur van Greenpeace, Wakker Dier en andere door de Telegraaf geafficheerde groene mafiosi, maar ook voor het filantropisch establishment van nu. Wat heeft u allemaal uitgespookt in de jaren tachtig? Theo Schuyt bijvoorbeeld, in de tijd dat hij nog haar had, stickies draaide en als sociologiestudentje samen met Marnix van Rij probeerde in te breken bij het bondskantoor van de FIN? En die, toen dat niet lukte, op de deur kalkte "Oppotten? Oprotten!" Diezelfde FIN dus die nu de helft van Theo's hoogleraarssalaris ophoest? Diezelfde Marnix die nu bij Ernst & Young adviseert hoe je het slimste kunt oppotten? Schei toch uit en hou toch op. Vrijwel iedereen die nu in de charitas zit, doet dat als boetedoening voor de zonden van de jaren tachtig. Zo beschouwd is onze sector eigenlijk één grote morele witwasserette.

gerelateerde items