Toon alles (1)

UAF jaarverslag

1 juli 2017, 01:26
UAF jaarverslag
UAF jaarverslag

Eind 2016 trok ik de stoute schoenen aan en nodigde ik alle ketenpartners en koepelorganisaties uit die zich kritisch hadden uitgelaten over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid. Het was mijn wens om tot een gezamenlijk plamflet te komen waarin we de nieuwe regeringscoalitie oproepen om op korte termijn verbeteringen in het beleid door te voeren. Tot mijn grote vreugde is dit gelukt en kon het UAF de oproep in maart 2017 openbaar maken. Of inburgeraars straks daadwerkelijk kunnen rekenen op betere ondersteuning en begeleiding, houden we nauwlettend in de gaten.
 
Een nieuwe uitdaging waar we in 2017 mee aan de slag gaan is de dienstverlening voor (potentiele) mbo-ers met een vluchtelingachtergrond. Zo vergroot het UAF haar maatschappelijke relevantie. Ik ben er trots op dat we hier in 2016 de basis voor hebben gelegd.
 
Mardjan Seighali
directeur-bestuurder van het UAF 

Klik hier voor het het volledige jaarverslag van UAF.

gerelateerde items