Toon alles (1)

UAF jaarverslag

1 juni 2018, 01:26
UAF jaarverslag
UAF jaarverslag

Welke kansen vluchtelingen in Nederland krijgen hangt nog steeds af van de gemeente waarin zij toevallig worden geplaatst. Dat houdt mij bezig en bij het UAF doen we er alles aan om daar verandering in te brengen. Natuurlijk willen gemeenten niet dat statushouders afhankelijk blijven van een uitkering en dat willen vluchtelingen zelf ook niet.

Maar laten we slim kiezen voor een stevige plek op de arbeidsmarkt in plaats van de kortste weg uit de uitkering. Ruimte voor studie en hulp bij het vinden van een baan op het eigen niveau, lijkt mij verstandiger voor de toekomst van een vluchteling en voor de samenleving. Hoogopgeleide mensen verplichten tot ongeschoolde arbeid leidt tot frustratie en ziekteverzuim. Juist in deze tijd, waarin veel vluchtelingen zich inspannen om een nieuw leven op te bouwen, is durf en creativiteit nodig om buiten de gebaande paden te kijken en te investeren in kennisontwikkeling. Het enige wat nodig is, is mensen de ruimte bieden om zichzelf te ontwikkelen en te doen waar ze goed in zijn. Dat is in het belang van ons allemaal.

2017 was opnieuw een bewogen jaar. Bij het UAF waren in alle heftigheid de gevolgen merkbaar van de verhoogde instroom van vluchtelingen die sinds 2014 naar ons land
kwamen. Waar ik trots op ben, is dat we tijdens de drukke periode veel veranderingen hebben doorgevoerd. We troffen voorbereidingen voor een andere manier van werken die
beter aansluit bij de behoeften van vluchtelingen en onze snel veranderende samenleving.

We streven naar meer diversiteit in trajecten, meer mogelijkheden voor middelbaar
opgeleiden en meer regionale samenwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten, zodat we gezamenlijk meer vluchtelingen een kans kunnen bieden.
Voor vluchtelingen die aan de slag willen in de ouderenzorg, de elektrotechniek en het kappersvak ontwikkelden we samen met bedrijven en opleiders drie leerwerktrajecten.
Het UAF bracht de partijen bij elkaar, zorgde voor kennisoverdracht en selecteerde de juiste kandidaten. Ik ben ontzettend blij dat dit is gelukt, ook omdat het nieuwe samenwerkingsvormen zijn waarbij werkgevers zelf investeren in de scholing van toekomstige medewerkers. Ik waardeer hun ondernemerschap en creativiteit en hoop
van harte dat veel werkgevers dit voorbeeld volgen. Het geeft mij vertrouwen dat de bewustwording toeneemt en er op lokaal niveau steeds meer goede initiatieven
ontstaan voor vluchtelingen. Onze rol is dan alleen om de juiste mensen bij elkaar aan tafel te krijgen en expertise te delen. Dat vind ik een goede ontwikkeling, want hoe meer de kennis van het UAF wordt ingebed in bestaand beleid, hoe meer vluchtelingen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben.

In dit jaarverslag ontmoet u zes vluchtelingen. Wat zij gemeen hebben, is dat zij tussen 2014 en 2016 naar ons land kwamen en met steun van het UAF in 2017 een nieuwe start maakten. Zij begonnen met een studie, een leerwerktraject, een baan of een mentorschap en vergroten zo hun kansen op volwaardig burgerschap en economische onafhankelijkheid,
iets waar elk mens behoefte aan heeft.

Mardjan Seighali
directeur-bestuurder


Klik hier voor het het volledige jaarverslag van UAF.

gerelateerde items