Trending bestuurstopic: 't zal integritijd worden!

18 april 2019, 06:04
Na bassie en adriaan nu trending: bestuurlijke integriteit!
Na bassie en adriaan nu trending: bestuurlijke integriteit!
Opeens is het er. Na impactpassiebassie, adriaanstrijkstok, weer strijkstok en daarna diversiteit en alles met validatie is opeens trending: bestuurlijke integriteit. Dat begrip gaat sneller rond dan het vuurtje waarmee Onze Dame maandagavond als teken van Hem (ja hij is behoorlijk pissig) in de as werd gelegd. Be-stuur-lijke in-te-gri-teit…uitgesproken met een heiligheid door bestuurders die voorheen te dom waren om te poepen, maar die nu integriteit heel erg belangrijk vinden. Alsof ze voor het eerst ontdekken dat er een piemel aan hangt.   
 
Bestuurlijke integriteit zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, maar is het overduidelijk niet. De Engelsen noem het ‘the bloody obvious’. Twee voorbeelden. De NS roept om: ‘uw trein rijdt vandaag uitsluitend over spoorrails’. En op de menukaart staat: ‘wij koken eerst uw eten en dienen het daarna warm op’. Zoniet in de filantropie. De machinist neemt klaarblijkelijk op eigen initiatief soms een afslag naar huis omdat de broodtrommel vergeten is. En het bestuurlijke eten is te vaak een stuk rauw vlees dat door een morsige kok ijskoud op je bord wordt geflikkerd. Die kok weet duidelijk niet wat integriteit is. Of salmonella, daar wil ik af wezen.
 
En huppekee: daar komt de integriteitspolitie al met gillende sirenes voorgereden, met richtlijnen, convenanten, protocollen, actieplannen en een eigen platform voor de koks en machinisten voor - gauw zuster ik moet kotsen - ‘kennisdeling’. En natuurlijk met een extern advies, waarmee consultants de filantropische organisaties heel integer van hun centjes afhelpen. En uiteraard een fraai boekje op geschept papier over integriteit, waarin precies hetzelfde staat wat je vroeger ook van papa en mama geleerd hebt over dat onderwerp: de gouden regel. Doe geen dingen waarvan je ook niet wilt dat anderen het bij jou doen.
 
En dan bedoel ik dus niet tegen mijn wil in een rolstoel de Henri Dunant op- of naastgereden worden, maar wel een greep in de kas, het doorspelen van opdrachten aan en binnenkruien van vrindjes, declareren van vakantiekosten en Moët Chandon op kosten van de donateurs, het uitwonen van de inheemse bevolking, printpapier van kantoor mee naar huis nemen, commissie aan de achterdeur vangen van de drukker, wervingskosten wegschrijven als voorlichting, de RvT het bos insturen, de directeur het bos insturen, de missie lekker vaag houden, een euro onder de Balkenende-norm gaan zitten en vrijwilligers afschepen met paté over de datum. Dat valt allemaal niet onder bestuurlijke integriteit.
Integriteit is het goede doen zonder dat iemand kijkt.
En nou weer aan het werk integere rakkers. 
 
►Weet u zeker dat u meer columns wilt lezen van DDB's ir. Han A. Schuringa jr.? Echt? Klik hier.
gerelateerde items